Gemensam svensk IoT-vokabulär publicerad

23 aug 2023·0 minuters läsning
Dela:
Gemensam svensk IoT-vokabulär publicerad

Sverige behöver en enhetlig och harmoniserad terminologi kring IoT (Internet of Things). IoT Sveriges Arbetsgrupp standarder och plattformar har länge engagerat sig i frågan och agerat remissinstans åt standardiseringskommittén TK IoT. Nu finns en första version av IoT-vokabulären publicerad på Electropedia.

En gemensam svensk IoT-vokabulär behövs för att få ett större gemensamt språkbruk kring IoT (Internet of Things) i Sverige. Det är även en viktig satsning för att harmonisera svenska IoT-termer med andra språk.

Marknaden för IoT är global

Torbjörn Lahrin är Ordförande i Arbetsgruppen standarder och plattformar. Han deltar även i TK IoT där han ansvarat för dokumentationen av arbetet:

– Sverige är ett stort exportland och marknaden för IoT är global. Därför är det viktigt att terminologin används på samma sätt oavsett vilket språk det handlar om. Det kan till exempel handla om att manualer ska kunna översättas från ett språk till ett annat och fortfarande ha samma betydelse, säger han.

Torbjörn Lahrin foto Bengt Säll
Torbjörn Lahrin, foto: Bengt Säll.

Utgått från internationell standard

Standardiseringsorganisationen Svensk Elstandard, SEK, har en särskild kommitté för IoT och Digitala Tvillingar (TK IoT). Det är denna grupp som ansvarat för arbetet med att ta fram och harmonisera svenska IoT-termer med de internationella IoT-termerna. En viktig del i arbetet har varit att utgå från internationell standardisering och där har standarden ISO/IEC 20924 från JTC1/SC41 inom International Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) legat till grund.

– IEC har en sökbar databas som ligger online med över 22 000 termer. Databasen International Electrotechnical Vocabulary (IEV) har namnsatta termer på upp till nitton språk, berättar Jesper Rönnholm, ordförande för TK IoT.

Jesper Rönnholm
Jesper Rönnholm

Över femtio termer med synonymer

I arbetet med den nya IoT-vokabulären har två remissrundor genomförts till utvalda organisationer och experter. Därefter har cirka femtio IoT-termer fastställts. Det finns även förslag till synonymer till många av termerna. TK IoT kommer fortlöpande att bevaka ändringar i IEV och uppdatera de svenska termerna vid behov.

Här hittar du IoT-vokabulären


 

Om Electropedia

IEV (International Electrotechnical Vocabulary) är en sökbar online-databas med över 22 000 termer. Standardiseringskommittén IEC/TC1 Terminology publicerar vokabulärer i IEV inom många teknik-kategorier (93 stycken) varav IoT har nummer 741. IEV har möjlighet att hålla namnsatta termer på 19 språk i dagsläget.

De engelska och franska termerna är original och termerna på lokala språk används av en nation för att motsvara den engelska betydelsen. Informationen från IEV kan till exempel användas som underlag för översättning av texter och dokument.

Om SEK Svensk Elstandard och TK IoT

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten.

Inom SEK finns en teknisk kommitté för IoT (TK IoT). TK IoT arbetar med bland annat referensarkitektur, interoperabilitet och frågor kring IoT-tjänsters pålitlighet och säkerhet. Alltså övergripande ämnen som förstås också är mycket aktuella bland föreslagna och pågående IoT-projekt inom IoT Sveriges verksamhet.