Gå till innehåll

I städerna finns både problemen och lösningarna

·0 minuters läsning
Dela:
Smart City Business Forum

IoT Sverige arrangerade en gemensam workshop tillsammans med det nederländska företaget AeroVision under Smart City Business Forum i Barcelona. Workshopen handlade om hur vi kan nyttja stadsrummet ännu smartare för att styra mot en hållbar framtid.

Över halva jordens befolkning bor i städer och urbaniseringen fortsätter i snabb takt. Smart City Business Forum i Barcelona samlar europeiska och internationella aktörer och beslutsfattare, både från privat- och offentlig sektor, kring klimatneutrala och smarta städer.

Utnyttja takytor och utrymmet under jorden

IoT Sverige arrangerade en workshop tillsammans med representanter för det nederländska företaget AeroVision. Workshopen handlade om hur vi på ett smartare sätt kan nyttja hela stadsrummet från ovanpå taken till under jorden. Två av IoT Sveriges projekt deltog med exempel på klimatsmarta lösningar i befolkningstäta kommuner. Sophia Sundberg, VD på Barkarby Science, berättade om projektet IoTak som tittar på användningen av gröna tak:

– Vi håller på att ta fram en modell, där vi med hjälp av IoT och AI kan beräkna den samhällsekonomiska nyttan med att anlägga gröna tak i Järfälla kommun. Takytor är en outnyttjad resurs som kan skapa värden på många olika plan, säger hon.

Sophia Sundberg, VD Barkarby Science, berättar om projektet IoTak.
Sophia Sundberg, VD Barkarby Science, berättar om projektet IoTak.

Lars-Olov Andersson, på Stockholm Vatten och Avfall, berättade om projektet Reduce Reuse Recycle. Målet är att skapa ett lätthanterligt avfallssystem för boende i Norra Djurgårdsstaden som i slutändan ska bidra till minskade klimatutsläpp och förbättrade sorteringsgrader. Med hjälp av IoT-lösningar ska stadsdelens sopsugsystem digitaliseras och utöver det används även nudging som metod.

– Vi arbetar med beteendeförändring där vi vill få människor att själva vilja bli bättre på avfallssortering. Genom IoT-lösningar kan vi mäta beteendeförändringar och de boende får återkoppling på sin avfallssortering som de kan följa genom en app, säger Lars-Olov Andersson.

Workshopdeltagare.
Workshopdeltagare.

Städer – både problem och lösning

Städer står för en stor del av jordens klimatpåverkan, idag finns det 33 megastäder med mer än tio miljoner invånare. Stora städer skapar klimatpåverkan men samtidigt är det i storstäder, där många människor finns, som det går att skapa innovativa lösningar för en hållbar framtid.

AeroVision är ett företag i Nederländerna som stödjer organisationer i upphandling av geodata och georelaterad mjukvara. Leon Hendriks, på AeroVision berättade om projektet LIVE i kommunen Amersfoort. Projektet samlar in olika typer av geodata från kommunen som sedan visualiseras i en 3D-miljö, en digital tvilling. I den digitala tvillingen går det att simulera olika scenarios för hur man kan utforma publika miljöer.

– Det finns en stor mängd intressen när det gäller utformning av grönområden i en stad. Men allt går inte att realisera, ytan är helt enkelt begränsad. Då gäller det att ta redan på vad grönområdena ska användas till och av vilka. Vår 3D-miljö kan underlätta planerings- och designfasen, säger Leon Hendriks.

Leon Hendriks, AeroVision och projektledare för LIVE.
Leon Hendriks, AeroVision och projektledare för LIVE.
Smart City Business Forum, Barcelona.
Smart City Business Forum, Barcelona.

Vikten av att arbeta horisontellt

Workshopen samlade deltagare från främst Nederländerna, Belgien och de nordiska länderna. Robert Lann på techföretaget Sensative pratade om vikten av att arbeta horisontellt och tryckte bland annat på hur viktigt det är att bygga modern systemarkitektur som baseras på internationella standarder.

Camiel Weijzen från Amersfoort kommun berättade om ekosystemet Earth Valley. Det är ett initiativ i kommunen Amersfoort som samlar över 700 parter kring flera kärnområden som berör smart stad.

Samverkan är nyckeln

Catrin Ditz från IoT Sverige och Tamme van der Wal modererade workshopen och konstaterade tillsammans att samverkan mellan offentlig sektor, företag och akademi krävs för att kunna dra verklig nytta av alla tekniska lösningar för den smarta staden. Eller som en åhörare uttryckte det och vände på frågeställningen:

– Är det etiskt försvarbart att inte ta del av alla nya teknologiska lösningar som finns för att skapa en hållbar framtid?

Catrin and Tamme
Catrin Ditz and Tamme van der Wal.

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer