IoT Forum – kunskapshöjning och nätverkande

1 dec 2021·0 minuters läsning
Dela:
IoT Forum – kunskapshöjning och nätverkande

IoT Forum är IoT Sveriges nya satsning på kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Programchef Jin Moen berättar mer om satsningen.

På IoT Sveriges årskonferens tidigare i november lanserades IoT Forum. Det är en satsning som ska bidra till att både dela och sprida kunskap kring arbetet med IoT inom offentlig sektor. Sakernas internet används redan idag inom kommuner och regioner. Men fortfarande nyttjas inte tekniken fullt ut och det finns en stor potential att skala upp användningen.

Med IoT Forum hoppas IoT Sverige kunna bidra till både kunskapshöjning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vad innebär det rent konkret?

– Vi kommer från och med i vår att satsa ännu mer på att sprida kunskap kring IoT i offentlig sektor. Till exempel genom bloggar, seminarier och workshops, säger Jin Moen, programchef på IoT Sverige.

UJin Moen, programchef IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt

Ta del av vad andra har gjort

Att arbeta med IoT-projekt inom offentlig sektor kan vara både spännande och samtidigt utmanande. Projekten har en tendens att bli både komplexa och svåröverskådliga. IoT Sverige ser ett stort behov hos verksamhetsutvecklare och tjänstepersoner inom kommuner och regioner att komma i kontakt med varandra och att dela kunskap och erfarenheter.

– Många gånger handlar det om att få höra vad andra har gjort, hur andra har löst ett visst problem, för att komma igång med sin egen verksamhet, säger Jin Moen.

Mötas utan konkurrenssituation

Utöver kontakten mellan kommuner och regioner är det viktigt för offentliga aktörer att kunna träffas, diskutera och dela erfarenheter med företag och andra aktörer som arbetar med att utveckla IoT-lösningar, och särskilt utanför en konkurrenssituation. Både näringsliv och offentlig sektor tjänar på att få en ökad förståelse för varandras verksamheter, drivkrafter och förutsättningar. IoT Sverige vill bli bättre på att utnyttja sin position som en oberoende och neutral ”spindel i nätet”.

– Vi på IoT Sverige har ju en bra överblick när det gäller IoT-landskapet och det ekosystem vi verkar i. Vi vill bidra till goda förutsättningar för att skapa verksamhetnytta och har inget intresse av att förespråka någon särskild teknik eller typ av IoT-lösning. Genom IoT Forum hoppas vi kunna bidra till att öka kunskapen om, men också förmågan att, använda IoT för att skapa nytta i offentlig sektor, säger Jin Moen.