Gå till innehåll

IoT-lösningar testades i trygghetsboende

·0 minuters läsning
Dela:
Eksta trygghetsboende

Spisvakt, fallsensor, röststyrd högtalare och medicinskåp som skickar digitala påminnelser.

Det är exempel på teknik som prioriterades högt av hyresgästerna på Eksta trygghetsboende i Kolla Parkstad, Kungsbacka. I detta förberedelseprojekt undersöktes hur IoT-teknik kan skapa mervärde för äldre personer.

Eksta Bostads AB är Kungsbacka kommuns bostadsföretag. I Kolla Parkstad finns ett trygghetsboende med 69 lägenheter som byggdes 2018. Eksta driver verksamheten som helt finansieras av hyresgästerna själva via en serviceavgift.

Under det gångna året har Eksta fått finansiering via IoT Sverige och trygghetsboendet har utgjort en testbädd för att undersöka hur IoT-teknik kan skapa mervärde för de 80 hyresgästerna. Medelåldern i fastigheten är cirka 82 år och många är ensamhushåll.

Sänka tröskeln att använda ny teknik

Projektet inleddes med att ta reda på hur intresset för ny teknik såg ut, vilken typ av digitala lösningar som efterfrågades av hyresgästerna. Men innan den frågan kunde besvaras krävdes ett förarbete.

– Det är svårt att veta hur IoT-lösningar skulle kunna skapa nytta i din vardag om du inte känner till vilka möjligheter som finns på marknaden. Vi har därför jobbat mycket med att visa upp olika lösningar och på så sätt skapa nyfikenhet och sänka tröskeln att prova på ny teknik, säger Christer Kilersjö, Vd på Eksta.

En fokusgrupp med hyresgäster på trygghetsboendet bildades. Gruppen fick under året prova på olika typer av digitala lösningar för att öka kunskapen om IoT-teknik. Parallellt med det anordnades ett ”teknik-café” där hyresgästerna erbjöds hjälp med sina smartphones och surfplattor. Behovet av teknikstöd är stort och det är något som projektet identifierat som en förutsättning för att framgångsrikt kunna införa ny teknik i hemmet.

Christer Kilersjö, Vd, Eksta Bostads AB

Boende prioriterade IoT-lösningarna

IoT-lösningar som testades var exempelvis en ljusstig som vid detekterad rörelse på natten automatiskt tänder en golvbelysning (för att minska risken för fall); hemma/borta funktion för att styra tjänster med en fysisk knapp på väggen; fjärrstyrning av belysning via smarttelefon med mera. I en workshop fick fokusgruppen rangordna vilka funktioner de prioriterade högst. Spisvakt hamnade på första plats tätt följd av fallsensor, Googles röststyrda assistent för högtalare/skärm och medicinskåp som ger påminnelser i mobilen. Tillgång till trådlöst bredband i lägenheten ansågs som en förutsättning av flera deltagare.

Hyresgäster på ”teknik-café” på Eksta trygghetsboende i Kungsbacka. Foto: Eksta Bostads AB.

LoRa-teknik för kostnadseffektiv infrastruktur

När det gäller infrastrukturen kring överföring av sensordata kopplat till fastigheten användes LoRa-teknik. Kungsbacka Kommun har ett eget LoRa-nätverk som projektet kunde ansluta sig till. Fördelarna med LoRaWan är att det är lätt att koppla upp många sensorer på samma nätverk samt att enheterna har långa batteritider. Med hjälp av sensorerna mättes temperatur, luftfuktighet, rörelse och koldioxidhalter.

– Via ett gränssnitt i datorn/mobilen går det sedan lätt att se om nivåerna skjuter i höjden någon särskild tid eller dag. Utifrån det kan vi exempelvis avgöra om ventilationen är tillräcklig, säger Jonas Enebrand, IoT-konsult och projektkoordinator.

Jonas Enebrand, IoT-konsult

Förändrat uppdrag och nya ansvarsområden

Flera av IoT-lösningarna som testades kräver en robust och säker uppkoppling. En av lärdomarna i projektet handlar just om frågan kring vem som ska ansvara för de tekniska lösningarna i en bostad, till exempel WiFi-nätverk. Christer Kilersjö tror att uppdraget för kommunala fastighetsbolag (allmännyttan) i framtiden kommer att förändras i takt med den pågående digitaliseringen av samhället.

– Vi behöver utveckla flexiblare boendeformer där den bästa digitala tekniken är med redan på planeringsstadiet av byggnationen, och där nya arbetsmetoder och samverkan kan utvecklas då verksamheten startas och hyresgäster flyttar in, säger han.

Fokusgruppen lär sig mer om IoT på Eksta trygghetsboende. Foto: Eksta Bostads AB.

Ekonomi och digitalt utanförskap – två knäckfrågor

Det finns smarta IoT-lösningar som kan bidra till att skapa mervärde för hyresgäster i trygghetsboenden. Det är både Christer Kilersjö och Jonas Enebrand eniga om efter genomförande av denna förstudie. Men det finns fortfarande utmaningar. En av knäckfrågorna handlar om ekonomi. Vem ska betala för den nya tekniken, servicen och supporten i dessa boenden? I grund och botten är det en demokratifråga menar Jonas Enebrand:

– Hos äldre personer finns det idag ett stort digitalt utanförskap som delvis beror på teknikrädsla. Det är även en ekonomisk fråga för många; att kunna prioritera teknikinköp kan vara svårt när pensionen knappt räcker till mat och hyra. Vi behöver bli bättre på att samarbeta över de organisatoriska gränserna för att motverka att ett ökat utanförskap uppstår när vi inför ny teknik. Digital delaktighet är viktigt för demokratin och bidrar till god hälsa och ökad livskvalitet för den enskilde hyresgästen, säger Jonas Enebrand

Förhoppningen är att denna förstudie kan bidra till viktiga insikter och i ett längre perspektiv leda till nya boendekoncept som kan skalas upp och nyttjas i bred utsträckning, avslutar Christer Kilersjö.

 

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer