Gå till innehåll

IoT Sverige får fortsatt finansiering

·0 minuters läsning
Dela:

Genom att inkludera teknik, beteendeförändring och kunskapsdelning har Internet of Things Sverige (IoT Sverige) skapat en unik arena kring användningen av IoT i offentlig sektor. Nu har programmet beviljats fortsatt finansiering för de tre sista åren.

Pressmeddelande 2024-06-19

IoT Sverige fyller en viktig funktion för satsningar på innovativa IoT-lösningar i kommuner och regioner. Det strategiska innovationsprogrammet har sedan starten 2014 bidragit till både utveckling och förflyttning inom området. Det står klart sedan IoT Sverige fått höga betyg i senaste utvärderingen gjord av Sweco på uppdrag av finansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Nu har IoT Sverige beviljats medel för den sista och avslutande etappen.

– Vi är stolta och glada över att få fortsatt förtroende. Vi har byggt upp en unik rörelse kring användningen av sakernas internet inom offentlig sektor. I ett större perspektiv bidrar IoT Sverige till att skapa en hållbar framtid där smarta samhällslösningar utgör en viktig kugge i hjulet, säger Catrin Ditz, programchef på IoT Sverige.

Catrin Ditz foto Mikael Wallerstedt
Catrin Ditz, programchef IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt.

Projektportfölj med stor bredd

IoT Sverige har genom åren finansierat cirka 140 projekt med närmare 350 miljoner kronor. Projektportföljen rymmer IoT-satsningar inom i princip alla samhällsområden. Från vård och hälsa till skola, klimat och smart stad-lösningar. Även strategiska satsningar kring upphandling, standardisering, interoperabilitet och cybersäkerhet ryms i portföljen.

Strategiska samtal om fortsättning

Under de sista tre åren kommer fokus ligga på att skapa strategiska samarbeten med potentiella aktörer som skulle kunna ta vid när IoT Sverige stänger 2026. Behovet av en nationell samlande kraft för Internet of Things är stort.

– Efter nio år är det tydligt att kommuner och regioner behöver få fortsatt stöd i dessa frågor som ofta har hög komplexitet. Vi har redan startat ett strategiskt arbete där vi samtalar med olika aktörer som skulle kunna driva våra frågor vidare, säger Azadeh Lithammer, styrelseordförande för IoT Sverige.

Azadeh Lithammer
Azadeh Lithammer, styrelseordförande IoT Sverige.

Utöver det kommer IoT Sverige fortsätta att skapa förutsättningar för samhällsnyttig IoT. En viktig del av återstående tre års arbete handlar om att fortsätta att hjälpa svenska IoT-företag ut på den europeiska marknaden. Även IoT Forum drivs vidare, IoT Sveriges arena för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte för sakernas internet i offentlig sektor.

Läs mer 

Mer om IoT Sverige och våra projekt:

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer