IoT Sverige satsar på internationalisering

7 apr 2022·0 minuters läsning
Dela:
IoT Sverige satsar på internationalisering

Hallå där Nicolai Slotte, ansvarig för internationalisering på IoT Sverige. 

Berätta om din roll, vad ska du arbeta med?

– Jag ska hjälpa till att öka kännedomen om IoT Sveriges arbete internationellt. Det handlar till exempel om att berätta om våra goda exempel som utvecklas i projekt som programmet finansierar, öka närvaro i internationella nätverk, delta i internationella event och initiativ.

Varför är det viktigt att samverka internationellt?

– För IoT Sveriges del är det viktigt att våra IoT-lösningar kan spridas utanför svenska gränser och där bidra till en hållbar samhällsutveckling oavsett den kontext där IoT lösningen tillämpas. Samverkan internationellt bidrar till att vi känner till vilka internationella standarder, kontexter och förutsättningar våra IoT-lösningar behöver beakta. Sen är det också viktigt att vi genom vår aktiva närvaro i internationella nätverk, initiativ och event berättar om de goda exempel som vi bidrar med.

Nicolai Slotte. Foto: Mikael Wallerstedt.
Nicolai Slotte. Foto: Mikael Wallerstedt.

Hur kommer arbetet att gå till rent praktiskt?

– Vi arbetar på olika sätt med internationalisering. En viktig bit är förstås representation och deltagande vid internationella möten, events och seminarier. En annan del handlar om att lyssna in och förmedla information om den internationella utvecklingen på IoT-området och en tredje del handlar om kommunikation där vi aktivt arbetar med att paketera information i format som vi kan sprida genom olika kanaler, exempelvis podcast, artiklar, seminarier med mera.

Vad är målet med internationaliseringsarbetet?

– Vi har satt upp fem delmål som handlar om alltifrån att öka kännedomen om IoT Sverige internationellt, till användandet av internationella standarder, ökat deltagande i internationella nätverk, omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer.

Är det några spännande internationella events på gång som du kan tipsa om?

– Ja, närmast finns det till exempel IoT Solutions World Congress som går av stapeln mellan 10 – 12 maj 2022 och under hösten arrangeras Smart City Expo World Congress mellan 15 – 17 november 2022.

Och på hemmafronten, vad händer härnäst?

– Redan den 22 april kommer vi att arrangera ett webbinarium om internationalisering. Anmälan görs via vårt kalendarium. I övrigt kommer vi att finnas på plats i Almedalen i slutet av juni.

Läs mer