IoT Sverige söker styrelseledamöter

28 sep 2022·0 minuters läsning
Dela:
IoT Sverige söker styrelseledamöter

IoT Sveriges vision är att sakernas internet ska bidra till hög livskvalitet för alla människor i Sverige.

För att uppnå den krävs ett strategiskt arbete som bygger på samverkan, mod och hög innovationsförmåga. Vill du vara med och påverka?

IoT Sveriges styrelse söker nya ledamöter som vill bidra till att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av sakernas internet inom offentlig sektor. Vi vet vilken potential IoT har när det gäller att skapa samhällsnytta. Uppkopplad lokaltrafik, effektiva IoT-lösningar inom vård och omsorg, smart avfallshantering och interaktiva lekplatser är bara några exempel på nyttogörande IoT som vi varit med och skapat.

Delta i vårt strategiska arbete

IoT Sverige driver på för att sakernas internet ska användas ännu mer och ännu smartare inom offentlig sektor. Vi menar att Sverige kan positionera sig ännu starkare inom IoT-området på den internationella marknaden. För att nå dit krävs ett strategiskt arbete som omfamnar frågor om allt från teknikutveckling till organisations- och beteendefrågor.

Vem söker vi?

Nu har valberedningen startat sitt arbete och vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta strategiskt med sakernas internet. Du har en bred näringslivsförankring eller annan koppling till branschorganisationer som driver IoT-frågor. Du finns helt enkelt där IoT händer!

Möjlighet att göra skillnad

IoT Sveriges styrelse består av representanter från såväl offentlig sektor som akademi och näringsliv. Vi erbjuder dig en möjlighet att skapa samhällsnytta och samtidigt bli del av ett glatt gäng med ett stort och spännande nätverk.

Är du intresserad?

Välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen om du är intresserad av att engagera dig i IoT Sveriges styrelse.

Läs mer

IoT Sveriges styrelse
IoT Sveriges arbetsordning (inkl. villkor för styrelseledamöter)(PDF)