Jönköpingsinitiativ för samverkan kring IoT

11 maj 2022·0 minuters läsning
Dela:
Jönköpingsinitiativ för samverkan kring IoT

Under en heldag diskuterades IoT inom offentlig sektor med fokus på upphandling, standarder och samverkan. Ta del av dokumentation från mötet i efterhand.

I Jönköpings län är man van att samarbeta. Genom Digitaliseringsrådet driver kommunerna i länet, kommunala bolag, Regionen och Länsstyrelsen projektet Regiongemensam IoT Jönköpings län. Det är ett genomförandeprojekt som syftar till att upphandla en långsiktig länsgemensam IoT-plattform, etablera drift- och förvaltningsorganisation samt bygga kunskap kring upphandling och tillämpning av IoT inom offentlig sektor.

Marknadsdialog IoT

Under en heldag diskuterades frågor kring delaktighet och samverkan, upphandling och långsiktig förvaltning och drift. Torbjörn Lahrin är projektledare:

– Det finns en stor potential för samhället när det gäller att nyttja IoT. För att nå dit behöver vi samverka och dela kunskap med varandra. Därför bjöd vi in till denna Marknadsdialog där flera aktörer presenterade olika perspektiv, säger han.

Torbjörn Lahrin foto Bengt Säll
Torbjörn Lahrin. Foto: Bengt Säll

Se mötet i efterhand

Här kan du ta del av dokumentation från eventet Marknadsdialog och även se videoinspelning från mötet.

Marknadsdialog – dokumentation