Nytt poddavsnitt: Den viktiga mjuka digitala infrastrukturen

21 feb 2024·0 minuters läsning
Dela:
Nytt poddavsnitt: Den viktiga mjuka digitala infrastrukturen

I detta avsnitt tar vi upp hur långt svenska kommuner har kommit när det gäller användning och delning av data, i synnerhet data från uppkopplade sensorer (IoT-data). Vi pratar om de organisatoriska utmaningarna som exempelvis arbete i stuprör, bristen på interoperabilitet och andra gemensamma spelregler.

Gäster i detta poddavsnitt är Catrin Ditz, programchef på IoT Sverige och Therese Balksjö, en av projektledarna på Smart City Lab.

Smart City Lab är ett strategiskt projekt inom IoT Sverige som startades för tre år sedan. Projektet samlar svenska kommuner kring frågor runt den mjuka digitala infrastrukturen.

– Det handlar om de tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar som behövs i en kommun för att kunna samla in och tillgängliggöra dynamiska data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt, säger Therese Balskjö.

Therese Balksjö, Rise
Therese Balksjö är en av projektledarna för det strategiska projektet Smart City Lab.

Varför har vi inte kommit längre när det gäller digitalisering i allmänhet och användning av IoT-data i synnerhet? Tekniken finns tillgänglig men ändå ser användandet väldigt olika ut i olika kommuner i Sverige.

– Man måste förstå hur en kommun fungerar för att kunna hitta lösningar på dessa frågor. En kommun hanterar otroligt många frågor inom väldigt många olika områden. Det är en komplex verksamhet som man behöver vara lite ödmjuk inför, säger Catrin Ditz.

Catrin Ditz foto Mikael Wallerstedt
Catrin Ditz,foto: Mikael Wallerstedt.

Både IoT Sverige och det strategiska projektet Smart City Lab är initiativ som inom en snar framtid kommer att avslutas. Vem eller vilka aktörer tar frågorna vidare? Det pratar vi också om i detta fördjupade samtal. Lyssna på hela samtalet som modereras av IoT Sveriges kommunikatör Maria Bergenheim.

Lyssna här

Du hittar IoT Sveriges podcast där poddar finns. Exempelvis här: