Podd: Från vattenbrist till den smarta uppkopplade ön

18 mar 2024·0 minuters läsning
Dela:
Podd: Från vattenbrist till den smarta uppkopplade ön

Tjörns kommun brottas med omfattande vattenförsörjningsproblem. Föråldrade ledningssystem skapar ett stort vattensvinn och höga vattentaxor. Detta ville projektet Ingen H2O-brist med säker IoT-list ändra på. IoT Sveriges podcast har träffat delar av projektteamet.

I Tjörns kommun bor det cirka 16 000 invånare, men under sommarhalvåret ökar befolkningen till mer än det dubbla. Kommunen omfattar ön Tjörn samt mer än 1500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär. Vattenledningssystemet i kommunen är föråldrat och ett omfattande arbete för att byta ut ledningarna pågår.

Kommunens stora vattenförsörjningsproblem blev startskottet för ett ambitiöst IoT-projekt. Ingen H2O-brist med säker IoT-list är ett prototyputvecklingsprojekt som hittills har installerat över 2000 smarta vattenmätare i hushåll på Tjörn. Genom att bygga upp en ny infrastruktur av smarta vattenmätare kopplade till en kommunövergripande IoT-plattform hoppas man kunna fatta bättre och datadrivna beslut.

I detta poddavsnitt möter IoT Sverige en del av projektteamet som berättar om projektets upplägg och agila arbetssätt. Projektets framgångar bygger till stor del på ett öppet och transparent förhållningssätt till varandra.

Lyssna på avsnittet här

IoT Sveriges podcast The IoT Public Sector Podcast finns där poddar finns, du kan lyssna direkt via vår hemsida eller via någon podcasttjänst, till exempel dessa:

Alla avsnitt och mer om The IoT Public Sector Podcast.

Inspelning av poddavsnitt
Inspelning pågår. Från vänster Maria Bergenheim, IoT Sverige, Olle Pentinnen, RISE, Robert Petersson, Soltak och David Andersson, Tjörns Kommun. Foto: Catarina Cani.