Nytt poddavsnitt: IoT och fallolyckor

9 okt 2023·0 minuters läsning
Dela:
Nytt poddavsnitt: IoT och fallolyckor

Fallolyckor är ett växande samhällsproblem, särskilt bland äldre över 80 år där nio av tio skador orsakas av fall. Projektet Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor, har tagit fram en systemmodell för en snabbare och mer precis vårdkedja vid akuta fallolyckor.

Fler och fler äldre bor idag kvar i hemmet allt längre och vården håller på att förflyttas och ske i högre grad i hemmen. Idag finns det välfärdsteknik som kan övervaka och larma vid fall, men det saknas effektiva system som kan hantera larm vid akuta incidenter, där tiden från händelse till vård ofta är direkt avgörande. Denna utmaning har projektet Autumn Leaves tagit sig an och utvecklat en systemmodell för en effektiviserad framtida vårdprocess. Teknik och samverkan har varit ledord för att komma framåt.

I avsnitt elva av IoT Sveriges podcast träffar vi Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA och Mattias Seth doktorand på institutionen för elektroteknik på Chalmers, som berättar mer om prototyputvecklingsprojektet Autumn Leaves.

Lyssna på avsnittet här: