Nytt poddavsnitt: Smart City Lab

7 feb 2023·0 minuters läsning
Dela:
Nytt poddavsnitt: Smart City Lab

IoT Sveriges strategiska projekt Smart City Lab fokuserar på att bygga upp kommuners tekniska och organisatoriska förmågor och förutsättningar för att kunna samla in och tillgängliggöra data på ett säkert, skalbart och kontrollerat sätt. Claus Popp Larsen, en av projektledarna för Smart City Lab, gästar senaste avsnittet av IoT Sveriges podcast.

Smart City Lab är sprunget ur projektet City as a Platform (CaaP) som drivits inom Viable Cities. Målet är ett ökat nyttjande av IoT-data i offentlig sektor.

– Många kommuner använder IoT-data i sin verksamhet men det finns få exempel där IoT-data delas utanför leverantörernas system, alltså där data bidrar till nytta på ett annat ställe än ursprungsändamålet, säger Claus Popp Larsen, projektledare för Smart City Lab.

Clause Popp Larsen
Clause Popp Larsen

Glapp mellan riktlinjer och den praktiska vardagen

En viktig erfarenhet från projektet City as a Platform och andra liknande initiativ är att det finns ett glapp mellan nationella aktörers olika typer av stöd och riktlinjer å ena sidan och kommunernas praktiska vardag å andra sidan runt komponenter i den mjuka digitala infrastrukturen. Det är det glappet som Smart City Lab tillsammans med alla relevanta aktörer ska bidra till att överbrygga.

Silos hämmar datadriven utveckling

Idag råder en otydlighet kring datahantering vilket begränsar datadriven utveckling och skalning i Sveriges kommuner. Inlåsta och ostrukturerade data och brist på rådande, överenskomna standarder i dataformat och hantering och generellt en låg digital mognadsgrad är nuläget i många, om inte samtliga, kommuner.

– Fortfarande arbetas det alltför mycket i ”silos” inom förvaltningar och kommunala bolag. Vi vill hjälpa kommuner att komma vidare. Det handlar mycket om att samverka, dela erfarenheter, bygga vidare på det som finns och undvika att uppfinna hjulet flera gånger, säger Claus Popp Larsen.

Lyssna på avsnitt fyra om Smart City Lab. Avsnittet är på engelska och finns där poddar finns.