Positiv tro på en smart framtid

11 okt 2022·0 minuters läsning
Dela:
Positiv tro på en smart framtid

Det finns en positiv tro på den digitala världen och att nya smarta prylar kommer att bidra till en förenklad vardag och ett mer inkluderande samhälle. IoT Sverige har tagit del av Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet.

Hur ser svenska folkets internetvanor ut? Det sammanfattas i Internetstiftelsens årliga och gedigna undersökning av hur användningen av internet utvecklas och hur digitaliseringen påverkar människor. Årets rapport visar att användandet av internet ligger oförändrat jämfört med 2021. Hela 94 procent av svenskarna använder internet. Fortfarande finns det en liten del som lever i digitalt utanförskap och de flesta av dem är äldre. Var femte pensionär använder inte internet.

Fler äldre använder e-tjänster

Ett av IoT Sveriges fokusområden handlar om att med sakernas internet kunna bidra till god hälsa och vård för äldre. Rapporten Internet och svenskarna visar att pandemin bidragit till att fler pensionärer börjat använda internet. Framförallt är det användandet av olika typer av e-tjänster som ökat, till exempel Kivra, mobilt bankID och e-tjänster inom sjukvården. Rapporten visar även att fler pensionärer än tidigare kan genomföra e-handel själva.

– Att äldre i Sverige har kunskap kring internetanvändning är viktigt för den pågående digitaliseringen av välfärden i samhället. Det behövs ännu mer kunskapsstärkande åtgärder, något som Internetstiftelsen på ett förtjänstfullt sätt bidrar med, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Olle Bergdahl. Foto: Mikael Wallerstedt
Olle Bergdahl, foto: Mikael Wallerstedt.

IoT Sverige har flera pågående projekt inom området välfärdsteknik. Det är digital teknik som syftar till att öka trygghet, delaktighet och självständighet för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, kommunikationsverktyg, medicinpåminnare, GPS-larm med mera.

Vår framtid är smart

Ett avsnitt i Svenskarna och internet handlar om vår smarta framtid. 74 procent av svenskarna har idag någon typ av uppkopplad pryl i hemmet. Rapporten visar även att fler ser mer positivt än negativt på hur den digitala världen med olika smarta och uppkopplade prylar kommer att utvecklas inom de närmaste fem åren. Många tror på både ett mer tillgängligt och inkluderande samhälle tack vare smarta prylar.

Samtidigt visar Svenskarna och internet även att det finns en oro och otrygghet hos många svenskar när det gäller användningen av internet. Det handlar dels om osäkerhet kring tekniken och att göra fel och dels om en oro och otrygghet kopplat till den personliga integriteten. Det är också en av IoT Sveriges hjärtefrågor.

– Cybersäkerhet är ett fokusområde för IoT Sverige. De senaste årens cyberattacker mot både enskilda och mot organisationer och samhället vittnar om att vi behöver göra ännu mer för att våra system ska vara säkra och robusta, säger Olle Bergdahl.

Äldre par i lägenhet
Av de allra äldsta i Sverige upplever över hälften att de är otrygga på nätet. Ett av Internetstiftelsens mål är att med kunskapsinsatser skapa trygghet på internet. Foto: Adobe Stock.

 

"Att äldre i Sverige har kunskap kring användning av internet är viktigt för den pågående digitaliseringen av välfärden i samhället." Olle Bergdahl, programchef IoT Sverige