30 miljoner till innovativa IoT-projekt

1 jul 2022·0 minuters läsning
Dela:
30 miljoner till innovativa IoT-projekt

Pressmeddelande: Idag öppnar IoT Sverige sin utlysning för 2022 – IoT för innovativ samhällsnytta. 

Fokus ligger på innovativa IoT-lösningar som kan bidra till jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning. Förhoppningen är att många aktörer ska nappa på erbjudandet och söka finansiering.

IoT (Internet of Things) eller sakernas internet på svenska, utgör en viktig del i den pågående digitala omställningen av samhället. Genom IoT har nya innovativa lösningar möjliggjorts inom områden som samhällsbyggnad, klimat, hälso- och sjukvård. Målet med IoT Sveriges utlysning 2022 är att fler kommuner och regioner ska nyttja IoT på innovativa sätt i sina verksamheter.

– IoT används redan en hel del inom offentlig sektor med smarta lösningar inom vård, skola, samhällsbyggnad med mera. Men vi ser att det fortfarande finns stor potential till nya innovationer och att skala upp användningen, säger Olle Bergdahl, programchef på IoT Sverige.

Olle Bergdahl. Foto: Mikael Wallerstedt
Olle Bergdahl, programchef IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt.

Fokus på tre behovsområden

IoT Sverige har hittills finansierat över hundra innovativa IoT-projekt. Årets utlysning fokuserar särskilt på tre behovsområden; jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning.

– Det här är tre viktiga områden som berör alla människor och där vi ser att IoT spelar en nyckelroll i att bidra till målet om ett mer jämlikt, hållbart och tryggt samhälle, säger Olle Bergdahl.

Även företag kan söka finansiering

Innovationsprojekten sker alltid i samverkan mellan offentliga behovsägare och företag och forsknings- och innovationsaktörer. Nytt för i år är att även privata företag kan ansöka om medel för att driva Förberedelseprojekt. IoT Sverige ser vikten av en stark samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor för att kunna skapa innovation och driva utvecklingen framåt.

Övriga projekttyper som finansieras är Prototyputvecklingsprojekt och Genomförandeprojekt. Total budget för IoT Sveriges utlysning är 30 miljoner. Sista ansökningsdag är 1 december 2022.

Läs mer

Läs mer på vår utlysningssida IoT för innovativ samhällsnytta.