Gå till innehåll

Smarta brandpostpluggar – ny IoT-produkt

·0 minuters läsning
Dela:
brandpostplugg

IoT är ett relativt outforskat område inom vatten- och avloppsbranschen. I detta projekt har en prototyp på en smart brandpostplugg tagits fram.

Förhoppningen är att med sensorteknik kunna minimera störningar på dricksvattensystemet.

Hallå där Josefin Barup, projektledare för Smarta brandpostpluggar! Till att börja med – vad är en brandpostplugg?

– Brandposter är accesspunkter på dricksvattensystemet. Brandposter finns med cirka 150 meters mellanrum i städer för att brandkåren ska kunna komma åt vatten vid händelse av brand. Brandpostpluggen är själva locket eller pluggen som brandkåren lossar för att koppla på vattenslangen.

Berätta om ert förberedelseprojekt som drivits inom ramen för IoT Sveriges utlysning 2021?

– Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett dricksvattensystem med färre störningar. Vi har kommit så långt att vi tillsammans med en teknikleverantör har tagit fram en prototyp på en brandpostplugg med inbyggda sensorer.

Hur fungerar IoT-tekniken i brandpostpluggen?

– Det finns tre varianter av brandpostpluggar, men vi använder oss av samma grundsensor i alla tre. Om det står vatten i utloppet så betyder det att brandposten inte håller tätt och då kan sensorn signalera om det. Den larmar också om det står vatten på utsidan av brandposten, vid läckage till exempel. Vid läckage uppstår det ofta vibrationer i rören och det är också något som dessa sensorer känner av och kan larma om.

Tre varianter på brandpostpluggar, alla tre använder samma grundsensor som kan signalera om läckage och manövrering. Foto: VA SYD.

Hur är det med säkerhetsfrågor – kan tekniken hjälpa till där?

– Ja, den nya smarta brandpostpluggen har även en inbyggd accelerometer som larmar när den blir manövrerad, alltså när någon försöker ta loss den. Det här tror vi kan motverka vattenstölder och minska risken för andra typer av sabotage som kostar samhället dyra pengar.

Är det här en helt ny produkt i VA-branschen?

– Tekniken i sig är inte ny, sensorerna har ju funnits ett tag. Men användningsområdet är helt nytt, smarta brandpostpluggar finns ännu inte ute på marknaden.

Ni gjorde en innovationsupphandling i det här projektet, vad innebär det?

– Det betyder att vi gick ut brett med en förfrågan om att utveckla en prototyp. Innovationsupphandlingsmodellen gör det sedan möjligt för oss att välja ganska fritt bland flera intressanta leverantörer. Eftersom det här enbart gäller utvecklingen av prototypen så skjuter vi så att säga på momentet där vi handlar upp själva produkten till senare. Det har fungerat väldigt bra och för de företag som inte blev valda så finns det ju en ny chans senare när vi handlar upp produkten.

Vad händer härnäst?

– Vi kommer att göra skarpa fälttest av prototypen senare i vår. 45 smarta brandpostpluggar ska sättas ut och utsättas för både vatten och manövrering.

Slutligen, hur ser användningen av IoT ut inom vatten- och avloppsbranschen i stort?

– IoT har stor potential att skapa nytta inom vatten- och avloppsbranschen. Vi har tusentals anslutningspunkter i det svenska kommunala vatten- och avloppssystemet spridda över stora geografiska ytor. Med sensorteknik finns det potential för både övervakning och larmfunktionalitet av olika slag. Vårt projekt är det första i sitt slag och vi märker av ett stort intresse både från näringsliv och från andra VA-bolag.

Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD och Sweden Water Research. Projektledare för förberedelseprojektet Smarta brandpostpluggar. Foto: VA SYD.

 

"IoT har stor potential att skapa nytta inom vatten- och avlopps-branschen."Josefin Barup

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer