Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT

15 sep 2021·0 minuters läsning
Dela:
Standarder förenklar kommuners satsningar på IoT

Fler och fler svenska kommuner och regioner använder IoT i sina verksamheter. För att underlätta för dessa driver IoT Sverige på för användningen av internationella standarder och en gemensam IoT-vokabulär.

Svensk offentlig sektor har kommit en bra bit på väg när det gäller användning av sakernas internet. Uppkopplade bussar, smarta soptunnor, interaktiva lekplatser och lösningar inom vård och omsorg är bara några exempel på hur IoT används dagligen i kommuner och regioner. Men att genomföra IoT-projekt i offentlig sektor är inte alltid en enkel och spikrak resa. Tvärtom upplevs ofta dessa projekt som både svåra och komplexa.

Svårt att hitta rätt i stort utbud

En utmaning är att utbudet av IoT-lösningar på marknaden är så stort och varierat att det ofta blir svårt att avgöra vilken lösning som lämpar sig bäst. En annan fråga handlar om svårigheterna kring interoperabilitet. Det vill säga att olika system helst ska kunna kopplas ihop och dela information och tjänster. Idag finns det många system som inte är interoperabla något som kan skapa oönskade inlåsningseffekter (att system enbart kan användas till ett syfte). För kommuner och regioner kan det bli både dyrt och ineffektivt.

Arbetsgrupp för IoT-standardisering

Östen Frånberg är projektledare för IoT Sveriges arbetsgrupp för standarder och plattformar. Ett av arbetsgruppens mål är att göra det lättare för kommuner och regioner att upphandla och införa IoT.

– Det krävs ofta en ganska god teknisk förståelse för att kunna navigera rätt i dessa frågor. Kommuner har inte alltid den tekniska kompetensen själva utan blir beroende av konsulter som i sin tur kanske inte har hela behovsbilden klar för sig. Därför blir det så viktigt att plattformarna som används bygger på standardiserad teknik, säger Östen Frånberg.

Östen Frånberg
Östen Frånberg

IoT-satsning i region Jönköping

Arbetsgruppen för standarder och plattformar bildades för två år sedan och intresset för frågorna som drivs är stort. Både hos aktörer inom offentlig sektor och hos enskilda teknikleverantörer. I region Jönköping tillämpas redan mycket av arbetsgruppens resultat. Torbjörn Lahrin är projektledare för en regiongemensam satsning på IoT.

– I region Jönköping arbetar vi för att hitta långsiktiga och hållbara IoT-lösningar som flera kommuner kan dra nytta av. Gemensamma standarder och plattformar är av stor betydelse och underlättar både vid upphandling och användning av tekniken, Säger Torbjörn Lahrin som även ingår i IoT Sveriges arbetsgrupp för standarder och plattformar.

Han poängterar vikten av att standarderna även behöver vara internationellt gångbara.

– Omvärldsbevakning är ytterligare ett viktigt fokusområde för arbetsgruppen. Sverige är ett exportland och utvecklingen av sakernas internet har gått från hype till att idag, som i region Jönköping, mer handla om etablering och praktisk tillämpning, berättar Torbjörn Lahrin

Torbjörn Lahrin foto Bengt Säll
Torbjörn Lahrin. Foto: Bengt Säll

Standardiserad IoT-vokabulär

Förutom kartläggning av IoT-plattformar och standarder inom offentlig sektor har arbetsgruppen ett nära samarbete med SEK TK IoT* kring att ta fram en svensk IoT-vokabulär som bygger på internationella standarder. IoT-marknaden är global och därför är det viktigt att terminologin används på samma sätt oavsett vilket språk det handlar om. En manual på franska ska enkelt kunna översättas till svenska och ha samma betydelse.

*Svensk Elstandard Teknisk Kommitté Internet of Things

"En manual på franska ska enkelt kunna översättas till svenska och ha samma betydelse."Östen Frånberg