Trendspaning inom IoT

28 maj 2021·0 minuters läsning
Dela:
Trendspaning inom IoT

Vad är det egentligen som är så smart med smarta samhällen? I grund och botten handlar det om att skapa hållbara samhällen rustade för framtidens utmaningar. Här kan IoT-lösningar spela en viktig roll.

Teknik inom IoT kan hjälpa till att skapa smartare och mer hållbara samhällen genom bättre resursutnyttjanden, förbättrade processer, ökad transparens och medborgarengagemang och förbättrade samarbeten. Det menar Ulrika H Westergren som deltog i en inspirationsföreläsning som arrangerades i samarbete med IoT Sverige, Umeå universitet och E-hälsocentrum i Jämtland/Härjedalen. 

Ulrika H Westergren
Ulrika H Westergren, biträdande prefekt och docent i informatik vid institutionen för informatik på Umeå universitet.

Ulrika H Westergren är biträdande prefekt och docent i informatik vid institutionen för informatik på Umeå universitet. Hennes forskning centrerar kring digital transformation: vad händer med organisationer när man stoppar in digital teknik? Ulrikas avhandling om fjärrdiagnostik banade väg för att jobba med IoT-frågor och hon har varit involverad i flera av IoT Sveriges projekt genom åren.

Två digitaliseringstrender

Ulrika noterar två stora digitaliseringstrender i samhället. Den ena handlar om att företag som traditionellt säljer produkter håller på att övergå till att bli (också) tjänsteföretag. Uppkopplade produkter leder till nya tjänster och affärsmodeller där data är det nya guldet som alla vill åt. Den andra trenden handlar om att tekniken blir mindre, mer uppkopplad och smartare.

IoT bygger på att man stoppar in sensorer i vår miljö eller i produkter och dessa sensorer känner av sin omgivning och har kontakt med omvärlden. Det går till exempel att koppla upp en tvättmaskin som skickar ut data när den har gått sönder, datan går direkt till en tekniker som kan felsöka på distans och därmed ta med sig rätt grejor för att sedan kunna laga på plats. Det finns dessutom ett enormt sug efter artificiell intelligens (AI). Den stora snackisen just nu kretsar kring självlärandet; algoritmer som kan lösa problem, se mönster och fatta beslut.

Teknikutvecklingen rullar på snabbt, sedan 2005 har vi sett tjänster som exempelvis YouTube, Facebook, Netflix, 3G/5G, Instagram och Mobilt Bank-ID komma och landa i våra liv. Under 2020 såg vi mer av artificiell intelligens, 5G och distansarbete. Nu för tiden kopplar vi upp massor av olika produkter, allt från renar, bilar, lampor, byggnader, kläder, brödrostar, gräsklippare, husdjur, pistmaskiner till kroppar. I Estland använder man snöplogarna för att ge information om t ex väglag och väghållning förutom att ploga vägarna så klart.

Inverkan på samhället

Exemplen på IoT är många, men vad innebär detta egentligen för samhället? Den snabba teknikutvecklingen för med sig ett allt mer oförutsägbart samhälle där det viktigaste är att kunna hantera förändring. Hur kan vi skapa ett samhälle som klarar detta? En av knäckfrågorna är att teknikutvecklingen måste vara förankrad i hela organisationen och inte bara vara en fråga på IT-avdelningens bord.

Vad gäller framtidsspaning ser Ulrika miljarder uppkopplade prylar som kan förstärka befintlig verksamhet och skapa helt nya verksamheter. De som kommer att lyckas kommer att vara förändringsbenägna och ha en strategi som klarar av en digital värld. Nyckelfrågor som behöver lösas är vem som äger data samt hur vi kan hantera säkerhet och integritet. Andra frågor man behöver fundera över är etik och moral kopplat till detta.

-5G ses som en förutsättning för att IoT ska explodera, säger Ulrika. Men 5G är i första hand tänkt för maskin till maskin-kommunikation, och så får det visa sig vad vi andra får ut av det! Om vi nu har miljoners miljoners uppkopplade saker som skickar data så måste vi också ha nät som kan hantera det. Framförallt om vi tänker på saker som självkörande bilar, då måste vi kunna lita på att tekniken fungerar.

Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt

IoT Sverige – strategiskt innovationsprogram

Olle Bergdahl, projektansvarig på det Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, berättade om arbetet med att finansiera och stödja projekt inom Internet of Things-området. IoT Sverige är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

IoT Sverige driver på utvecklingen och användningen av Internet of Things. I skrivande stund finns det ett 30-tal pågående projekt.

-Tre av de faktorer som är gemensamma för att nå IoT-framgångar är för det första att inte börja för stort, det är viktigare att komma igång och se nytta snabbt. För det andra: utveckla tillsammans och lär av varandra. Och sist men inte minst: låt behov, beteenden och sammanhang vara styrande och tekniken får komma i andra hand, menar Olle Bergdahl.

 

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden medfinansierade denna föreläsning genom Ehälsocentrum i Jämtland/Härjedalen.