Aktörsdrivet trygghetslabb

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:mar 2023 - dec 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Aktörsdrivet trygghetslabb
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Aktörsdrivet trygghetslabb vill visa på möjligheterna med att använda digitalisering (IoT) och innovation för att introducera ett datadrivet arbetssätt och inkludera fler perspektiv i arbetet med att öka tryggheten i Kista, en stadsdel i norra Stockholm. Projektets målsättning är att skapa förutsättningarna för en testbädd eller sandbox med fokus på trygghet och IoT där staden är en viktig behovsägare.
ProjektkoordinatorKista Science City

Projektsammanfattning

Trygghet är ett komplext problem som kräver samverkan över organisationsgränser och nya angreppssätt. Det behövs fler sätt att förstå upplevd otrygghet och kunna följa utvecklingen av hur trygghet förändras över tid för att se vilka åtgärder som ger effekt. Projektet Aktörsdrivet trygghetslabb vill visa på möjligheterna med att använda digitalisering (IoT) och innovation för att introducera ett datadrivet arbetssätt och inkludera fler perspektiv i arbetet med att öka tryggheten i Kista, en stadsdel i norra Stockholm. Projektets målsättning är att skapa förutsättningarna för en testbädd eller sandbox med fokus på trygghet och IoT där staden är en viktig behovsägare.

Kontakt
Lucas Uhlén
Lucas UhlénProjektledare
lucas.uhlen@kista.com
Vanessa Ware
Vanessa WareProjektledare
ksvanessaware@gmail.com

Planerat upplägg

Projektet tar sin utgångspunkt i en fysisk stadsdel där trygghet i den offentliga miljön identifierats som en stor utmaning för områdets utveckling och attraktivitet. Den faktiska tryggheten är god medan den upplevda tryggheten har låga siffror i årliga mätningar. Aktörerna i stadsdelen har för lite information om den upplevda tryggheten i området och saknar metoder för att arbeta datadrivet i samverkan.
För att stärka samverkan, öka förståelsen för hur IoT kan användas och skapa framdrift ingår en mindre proof-of-concept som tar sin utgångspunkt i frågeställningen: hur kan vi mäta och förstå upplevd otrygghet med utgångspunkt i vistelsemönster på en offentlig plats (torg, stråk) i syfte att öka upplevd trygghet hos olika grupper som använder platsen?

Projektresultat

Projektet kommer resultera i en omvärldsbevakning som inkluderar aktivt nätverkande, ett lärandeforum för behovsägare och det värdenätverk som skapas samt en proof-of-concept om upplevd otrygghet och IoT. Lärdomar från projektet ska stärka förmågan att arbeta datadrivet över organisationsgränserna hos behovsägare och kan informera hur man kan arbeta med upplevd trygghet även på andra platser i utveckling av befintliga miljöer och nybyggnation. Målsättningen är att skapa förutsättningarna för en testbädd eller sandbox med fokus på trygghet och IoT där staden är en viktig behovsägare.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Smart belysning
Trygghetsskapande teknik
BETRIOT
Kameraövervakning
Trygghet
Trygghetsteknik
Testarena Trygghetsskapande Teknologier
Karlstad
Trygghetsskapande teknik
Smart and Safe
Bildanalys
Trygghetsskapande teknik
Trygga offentliga platser utifrån Street View Imagery