Trygga offentliga platser utifrån Street View Imagery

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:mar 2023 - feb 2024
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Trygga offentliga platser utifrån Street View Imagery
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet utvecklar och testar en plattform för mätningar i urban miljö med hjälp av bildanalys på Street View Imagery. Bildanalysen avser att mäta till exempel platsers trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i syfte att identifiera var eventuella insatser för att förbättra upplevd trygghet behöver göras.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

Smartphones utgör en stor del av de IoT-uppkopplade enheter som finns i Sverige idag och telefons sensorer genererar en enorm mängd data, exempelvis i form av bilder på platser. På senare år har det som kallas ”Street View Imagery”, det vill säga digitala bilder och/eller videoströmmar från exempelvis Google Street View och sociala medier, blivit en allt viktigare datakälla för analyser inom urban planering och utveckling. Street View Imagery utgör däremot en, i Sverige, enorm underutnyttjad datakälla för andra mätningar i städer.
Detta projekt utvecklar och testar en plattform för mätningar i urban miljö med hjälp av bildanalys på Street View Imagery. Bildanalysen avser att mäta till exempel platsers trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i syfte att identifiera var eventuella insatser för att förbättra upplevd trygghet behöver göras.

Kontakt
Nicklas KorsellProjektledare
nicklas.korsell@ri.se

Planerat upplägg

Projektet ska – maskinellt inhämta bilder över tätorten Tomelillas (som är pilotkommun) från bildplattformar – med tekniker inom Computer vision extrahera information om specifika platskvalitéer som är förknippade med upplevd trygghet – utifrån den extraherade mätinformationen besvara specifika frågor om platser i ett område: t.ex. ”Föreligger ett eller flera förhållanden på platsen som är förknippade med känslan av otrygghet?” – med den ovan beskrivna tekniken kunna göra en kartering av relevanta platskvalitéer över ett mer el. mindre större område i en stad

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av projektet är att RISE tillsammans med behovsägaren får testa tekniken, och kan bedöma potentialen för uppskalning. Vi förväntar oss att nyttan och potentialen i denna teknik kan vara mycket stor, men det behöver visas i litet format först. Om en mätning kring en specifik platskvalitet åt en kommun har gjorts och ett neuralt nätverk tränats för detta, kan samma nätverk användas av en annan kommun för liknande mätning.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida.

 

Läs mer
Relaterade projekt
Smart belysning
Trygghetsskapande teknik
BETRIOT
Testbädd
Trygghetsskapande teknik
Aktörsdrivet trygghetslabb
Kameraövervakning
Trygghet
Trygghetsteknik
Testarena Trygghetsskapande Teknologier
Karlstad
Trygghetsskapande teknik
Smart and Safe