BETRIOT

Beviljat bidrag:296 766 kronor
Löptid:feb 2023 - feb 2024
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
BETRIOT
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet BETRIOT syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt.
ProjektkoordinatorStiftelsen Tryggare Sverige

Projektsammanfattning

Samhället har förändrats under det senaste decenniet och möjligheterna för att skapa och upprätthålla säkra och trygga offentliga miljöer för medborgare har utmanats dramatiskt. Projektet BETRIOT syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt. Målet med BETRIOT är att utveckla en kommunal modell som tydliggör hur belysningssystemet kan planeras, förvaltas och underhållas för att öka säkerheten, tryggheten och jämlikheten i offentliga miljöer. Ett annat mål är att resultatet av projektet delges på en hemsida som förenklar spridningen av resultatet.

Kontakt
Marika Haug
Marika HaugProjektledare
marika.haug@tryggaresverige.org

Planerat upplägg

Projektet organiseras genom fyra primära arbetspaket, vars aktiviteter syftar till att:

  1. Identifiera smarta belysningsenheters effekt för säkerheten, tryggheten och jämlikheten i den offentliga miljön.
  2. Identifiera vilka tekniska möjligheter och utmaningar som finns inom smart belysning för offentlig miljö, utifrån ett användarperspektiv.
  3. Identifiera vilka behov som behöver tillgodoses för att smart belysning ska kunna realiseras inom en kommun.
  4. Säkerställa spridning av resultatet via en hemsida.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen inom tekniken har medfört att besparingar på elen inte behöver ske på bekostnad av invånares säkerhet och trygghet. Med hjälp av smarta belysningsenheter finns möjlighet att istället använda belysningsinriktade säkerhets- och trygghetsåtgärder på ett klimatsmart sätt. Projektet kan därför bidra till minskade kostnader för brottslighet, ökad livskvalitet för invånare, ökat nyttjande av offentliga rum samt att det tydliggörs hur det tekniska och organisatoriska systemet ska planeras, förvaltas och underhållas så att initieringen sker på ett hållbart sätt.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Kameraövervakning
Trygghet
Trygghetsteknik
Testarena Trygghetsskapande Teknologier
Karlstad
Trygghetsskapande teknik
Smart and Safe
Testbädd
Trygghetsskapande teknik
Aktörsdrivet trygghetslabb
Bildanalys
Trygghetsskapande teknik
Trygga offentliga platser utifrån Street View Imagery