Gå till innehåll

Arbetsgruppen för standarder och plattformar

Beviljat bidrag:125 000 kronor
Löptid:jun 2021 - dec 2021
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
IoT Standarder
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Förutom kartläggning av IoT-plattformar och standarder inom offentlig sektor håller arbetsgruppen även på att ta fram en svensk IoT-vokabulär som bygger på internationella standarder. IoT-marknaden är global och därför är det viktigt att terminologin används på samma sätt oavsett vilket språk det handlar om.
ProjektkoordinatorSEK Svensk Elstandard

Projektsammanfattning

Svensk offentlig sektor har kommit en bra bit på väg när det gäller användning av sakernas internet. Uppkopplade bussar, smarta soptunnor, interaktiva lekplatser och lösningar inom vård och omsorg är bara några exempel på hur IoT används dagligen i kommuner och regioner. Men att genomföra IoT-projekt i offentlig sektor är inte alltid en enkel och spikrak resa. Tvärtom upplevs dessa projekt ofta som svåra och komplexa.

Svårt att hitta rätt i stort utbud

En utmaning är att utbudet av IoT-lösningar på marknaden är så stort och varierat att det ofta blir svårt att avgöra vilken lösning som lämpar sig bäst.

Kontakt

Torbjörn Lahrin

Projektledare

tobbe@lahrin.se

En annan fråga handlar om svårigheterna kring interoperabilitet. Det vill säga att olika system helst ska kunna kopplas ihop och dela information och tjänster. Idag finns det många system som inte är interoperabla något som kan skapa oönskade inlåsningseffekter (att system enbart kan användas till ett syfte). För kommuner och regioner kan det bli både dyrt och ineffektivt.

Syfte med arbetsgruppen är

 • Att öka användningen av framväxande standarder för att ge konkurrenskraft och lönsamhet samt med prisvärda insatsvaror i produkter och tjänster.
 • Att öka förståelsen för och kunskapen om vilka IoT- standarder och tekniska plattformar som är relevanta för verksamheter inom offentlig sektor, i första hand regional och kommunal verksamhet, vad de omfattar, deras fördelar och nackdelar.
 • Att arbeta med standarder för att öka förutsättningarna för interoperabilitet mellan och inom offentliga verksamheter.

Förväntade effekter och resultat:

 • Beskrivning av olika delar av de IoT-standarder som är relevanta för offentlig verksamhet, vokabulär, referensarkitektur och tillämpad arkitektur. 
 • Sammanställning av tekniska plattformar för IoT enligt kategorier, egenskaper, funktioner och typiska användningsområden. 
 • Dokument och presentationsmaterial som beskriver; standarders organisationsstruktur, referensarkitektur, och tillämpad arkitektur. De beskriver även vokabulär, interoperabilitet, och utvecklingen framåt.
 • En sammanställd plattformsplacering i två dimensioner integrerad med IoT-standarder
 • Förteckning över de mest relevanta och använda tekniska plattformarna för offentlig verksamhet med dess egenskaper och funktioner

Projektet har fem arbetspaket:

 1. Ta del av resultaten av internationell standardisering samt påverka och ställa krav på densamma
 2. Samman ställa arbetsgruppens syn, krav och förväntningar på IoT-standarder.
 3. Kartlägga ett antal plattformar (fler än 10) som är av intresse för IoT Sverige och arbetsgruppen
 4. Sammanställa plattformsmaterial där en sammanfattning och bedömning inkluderas.
 5. Presentera resultatet vid IoT Sveriges årsmöte 8 oktober 2020, samt vid behov på an dra möten som IoT Sverige eller Vinnova arrangerar.

Marknadsdialog 

Hur tar man sin organisation från pilotprojekt och verksamhetsspecifika lösningar till permanent, långsiktig och bred satsning för IoT? Detta och mycket mer diskuterades under ett heldagsevent som arrangerades 5 maj 2022 av projektet Regiongemensam IoT Jönköpings län, Sveriges Kommuner och Regioner samt IoT Sverige. Arbetsgruppen Standarder och plattformar presenterade sitt arbete. Ta del av videoinspelning och dokumentation från mötet.

Grafisk bild på en stad