Gå till innehåll

ASAP-PoC (point of care)

Beviljat bidrag:1 999 345 kronor
Löptid:mar 2023 - okt 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
akutsjukvård
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet ASAP-PoC ska utforma kvalificerade IoT/IT-baserade kliniska beslutstöd med syfte att öka precisionen i besluten för att möta den växande och alltmer krävande prehospitala PoC-sjukvården. Beslutsstödet som utformas och testas bygger på ASAP-konceptet där AI-metodik och data-fusion är bärande komponenter.
ProjektkoordinatorChalmers Tekniska Högskola AB

Projektsammanfattning

Prehospital sjukvård sker oftast utanför sjukhuset av exempelvis ambulanspersonal eller andra mobila team. Personalen ställs inte sällan inför svåra beslut, så kallade Point of Care (PoC), vad gäller patientens tillstånd, skadans omfattning och vad som bör vara nästa steg. Kompetensen och erfarenheten hos de som ska fatta besluten kan dessutom ibland variera och felaktiga beslut kan få allvarliga konsekvenser.

Kontakt

Stefan Candefjord

Projektledare

Stefan.candefjord@chalmers.se

Syfte och mål

ASAP-PoC adresserar behovet av kvalificerade kliniska beslutsstöd i civil- och militär prehospital PoC-sjukvård (Point-of-Care). Beslutsstöden bygger på AI och datafusion och utnyttjar Digital Health Sandbox – en simuleringsmiljö för tester i prototypframtagning. ASAP-PoC utformar även MAIN, en triple-helix modell som möjliggör beslutsstödens nyttiggörande och spridning via kommersiella IT-plattformar. I MAIN hanteras frågor runt interoperabilitet, MDR, IP, klinisk verifiering m.m. I ASAP-PoC skall prototyper testas i DH Sandbox och kommersiell IT-plattform.

Förväntade effekter och resultat

– Vetenskapligt grundade ”paketerade” prototyper till AI-baserade PoC-beslutsstödsmoduler inom trauma och hjärnskada med gränssnitt som möjliggör integration i sjukvårdens existerande och framtida prehospitala IT-plattformar.
– Modell för AI:s Nyttiggörande (MAIN); förslag till triplehelix modell för FoU paketering och nyttiggörande av AI, samt ökad hållbarhet i samhälle och näringsliv.
– Kommunicerad information, inkl. vetenskaplig, i olika kanaler om projektet, dess resultat och rekommendationer kring t.ex. interoperabilitet, standarder och legala frågor

Planerat upplägg och genomförande

ASAP-PoC drivs enligt teamets VIPHS modell (Verified Innovation Process for Healthcare Solutions). Projektet skall leda till prototyplösningar som verifieras i realistiska simuleringar dvs steg 2.

Projektet är uppbyggt av 8 arbetspaket:

  1. Orkestrering
  2. Klinisk processanalys, kravspec etc. (VIPHS 1)
  3. AI – algoritmer utv. & test
  4. Design & test ASAP PoC systemmiljö
  5. Simuleringar & utvärdering prototyper (VIPHS 2)
  6. MAIN
  7. Legalt & integritet
  8. Dissemination

Projektkonsortiet bestående av 8 parter kartlägger kliniska utmaningar och utformar lösningar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.