Förberedelseprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Koordinerande projektpart (Koordinator)

HELSINGBORGS KOMMUN

Projektledare

Magnus Lindhe (magnus.lindhe@helsingborg.se, 0730 789544)

Projektets mål

Hur kan olika förvaltningar närma sig IoT gemensamt, så att det driver inkludering, hållbarhet och innovation och svarar mot individens behov, och inte systemens?

Projektsammanfattning

Att utforska hur IoT kan fungera som ett samlande och integrerande verktyg i de fall våra invånare har behov av ett sammanhållet stöd från flera olika förvaltningar.

Kommunen har kontakt med sina invånare i en mängd olika händelser genom livet, händelser som ofta involverar flera aktörer. Även om det är vanligt att våra invånares behov sträcker sig över förvaltningsgränser och olika myndigheter har den offentliga sektorn haft problem med att samordna tjänster med invånaren i centrum. Ju mer de offentliga tjänsterna professionaliserats desto mer har de delats upp i delprocesser vilket inneburit att istället för att erbjuda invånaren helhetslösningar på sina komplexa problem tvingas invånaren själv vara den som navigerar runt i systemet och träffar rätt tjänsteperson för varje enskilt behov.

Vi ser en uppenbar risk att förvaltningar genomför egna satsningar på IoT och AI, där man har så fullt upp med att lära sig förstå tekniken att man helt enkelt inte mäktar med att lyfta blicken över den egna organisationens gränser. I värsta fall upptäcker vi att när vi slutligen försöker närma oss varandra så har vi investerat i olika plattformar och system som försvårar samarbeten. Det räcker med att titta på hur digitaliseringen av journalsystemen har lett till en fragmenterad och effektivitetshämmande situation som år efter år söker sin lösning.

Vi vill förstå hur IoT-baserade och datadrivna lösningar kan främja ett behovsanpassat och inkluderande arbetssätt med individen i centrum. Vi är övertygade att ett sådant angreppssätt leder till ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft En hållbar och gemensam välfärd som står stadig också i den utmanande tid vi är i och rör oss mot. Därför söker vi gemensamt som fem förvaltningar.

Projektperiod

2021-01— 2021-06

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.