Gå till innehåll

Behovsstyrd och människocentrerad IoT

Beviljat bidrag:150 000 kronor
Löptid:jan 2021 - sep 2021
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Tjejer framför höghus
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Hur kan olika förvaltningar närma sig IoT gemensamt, så att det driver inkludering, hållbarhet och innovation och svarar mot individens behov, och inte systemens? Det är målet att ta reda på i denna förstudie.
ProjektkoordinatorHelsingborgs kommun

Projektsammanfattning

Att utforska hur IoT kan fungera som ett samlande och integrerande verktyg i de fall våra invånare har behov av ett sammanhållet stöd från flera olika förvaltningar.

Kontakt

Magnus Lindhe

Projektledare

magnus.lindhe@helsingborg.se

Kommunens kontakt med dess invånare

Kommunen har kontakt med sina invånare i en mängd olika händelser genom livet, händelser som ofta involverar flera aktörer. Även om det är vanligt att våra invånares behov sträcker sig över förvaltningsgränser och olika myndigheter har den offentliga sektorn haft problem med att samordna tjänster med invånaren i centrum. Ju mer de offentliga tjänsterna professionaliserats desto mer har de delats upp i delprocesser vilket inneburit att istället för att erbjuda invånaren helhetslösningar på sina komplexa problem tvingas invånaren själv vara den som navigerar runt i systemet och träffar rätt tjänsteperson för varje enskilt behov.

Se över den egna organisationens gränser

Vi ser en uppenbar risk att förvaltningar genomför egna satsningar på IoT och AI, där man har så fullt upp med att lära sig förstå tekniken att man helt enkelt inte mäktar med att lyfta blicken över den egna organisationens gränser. I värsta fall upptäcker vi att när vi slutligen försöker närma oss varandra så har vi investerat i olika plattformar och system som försvårar samarbeten. Det räcker med att titta på hur digitaliseringen av journalsystemen har lett till en fragmenterad och effektivitetshämmande situation som år efter år söker sin lösning.

Datadrivet med individen i centrum

Vi vill förstå hur IoT-baserade och datadrivna lösningar kan främja ett behovsanpassat och inkluderande arbetssätt med individen i centrum. Vi är övertygade att ett sådant angreppssätt leder till ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft En hållbar och gemensam välfärd som står stadig också i den utmanande tid vi är i och rör oss mot. Därför söker vi gemensamt som fem förvaltningar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida