Det digitala stadsrummet

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:jan 2021 - okt 2021
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Det digitala stadsrummet
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets mål är att radikalt stärka kommunens arbete för ett tryggare, hållbarare och hälsosammare resande för barn och ungdomar genom att utforska nya digitala verktyg och arbetssätt.
ProjektkoordinatorSundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret

Projektsammanfattning

Det har ända sedan 70-talet skett en minskad rörlighet för barn och ungdomar. En förklaring till det är att föräldrars skjutsande ersatt gång och cykel. En effekt är ett mindre hållbart och mindre hälsosamt resande till och från skola och fritidsaktiviteter. Inom Sundsvalls kommun finns en ambition att med olika åtgärder och nya arbetssätt försöka vända denna trend. Dels för att minska antalet bilresor i kommunen och dels för att öka barn och ungdomars självständighet i vardagen.

Kontakt
Åsa JadeliusProjektledare
asa.jadelius@sundsvall.se

Så ska det ”digitala stadsrummet” användas

I detta projekt vill vi undersöka hur ett ”digitalt stadsrum” kan användas för att möjliggöra mer komplexa analyser av faktorer som påverkar resval för barn och ungdomar; i befintligt stadsrum men inte minst i det framtida gaturummet. Långsiktigt med syfte att stärka kommunens generella förmåga att i en komplex värld planera smart för framtiden.

Data för att förstå resvanor

Frågorna vi ställer oss är vilka typer av data så som tex tränings- eller skolscheman, sensordata, 3d-geodata, data från skolskjutsentrepenörer osv kan användas för att bättre förstå ungdomars resval? Vilka typer av analyser och simuleringar på dessa data kan bidra till att hitta vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma/gynna specifika (beteende)effekter (som ex vis ökat hållbart resande)? Och hur kan digitala verktyg stödja en tvärsektoriell och demokratiskt förvaltning av det gemensamma gaturummet? I denna förstudie kommer vi att undersöka vad som krävs; datatillgång, digital analysförmåga och inte minst organisatorisk förmåga, för att realisera en för framtiden relevant planeringsförmåga m h a ett ”digitalt stadsrum”. Och utifrån detta forma ett genomförandeprojekt som bygger och i den relevanta kontexten testar ett ”digitalt stadsrum”. 

Läs mer

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Öppna standarder
Trafikflödesmätning
FLOW – Flödesmätning i Lund och Veberöd
Cykeldata
Hållbara transporter
Hitta dolda cykelpotentialer med IoT
Cykeldata
Uppsala
Mätning av gång- och cykeltrafikflöden i centrala Uppsala