Förberedelseprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret

Projektledare

Åsa Jadelius (asa.jadelius@sundsvall.se, 0701901336)

Projektets mål

Att radikalt stärka kommunens arbete för ett tryggare, hållbarare och hälsosammare resande för barn och ungdomar genom att utforska nya digitala verktyg och arbetssätt.

Projektsammanfattning

Det har ända sedan 70-talet, i takt med att föräldrars skjutsande ersatt gång och cykel, skett en minskad rörlighet för barn och ungdomar. En effekt är ett mindre hållbart och mindre hälsosamt resande till och från skola och fritidsaktiviteter. Inom Sundsvalls kommun finns en ambition att med olika åtgärder och nya arbetssätt försöka vända denna trend. Dels för att minska antalet bilresor i kommunen och dels för att öka barn och ungdomars självständighet i vardagen.

I detta projekt vill vi undersöka hur ett ”digitalt stadsrum” kan användas för att möjliggöra mer komplexa analyser av faktorer som påverkar resval för barn och ungdomar; i befintligt stadsrum men inte minst i det framtida gaturummet. Långsiktigt med syfte att stärka kommunens generella förmåga att i en komplex värld planera smart för framtiden.
Frågorna vi ställer oss är vilka typer av data så som tex tränings- eller skolscheman, sensordata, 3d-geodata, data från skolskjutsentrepenörer osv kan användas för att bättre förstå ungdomars resval? Vilka typer av analyser och simuleringar på dessa data kan bidra till att hitta vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma/gynna specifika (beteende)effekter (som ex vis ökat hållbart resande)? Och hur kan digitala verktyg stödja en tvärsektoriell och demokratiskt förvaltning av det gemensamma gaturummet? I denna förstudie kommer vi att undersöka vad som krävs; datatillgång, digital analysförmåga och inte minst organisatorisk förmåga, för att realisera en för framtiden relevant planeringsförmåga m h a ett ”digitalt stadsrum”. Och utifrån detta forma ett genomförandeprojekt som bygger och i den relevanta kontexten testar ett ”digitalt stadsrum”.

Projektperiod

2021-01— 2021-11

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.