E-hälsocentrum

Beviljat bidrag:903 750 kronor
Löptid:jan 2021 - dec 2022
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
E-hälsocentrum
Status:Avslutad
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets övergripande mål är att bidra till att Sverige fortsatt ska ha en stark position inom life science genom att E-hälsocentrum (eHc) tillsammans med IoT Sverige underlättar innovationsinsatser och affärsutveckling inom området.
ProjektkoordinatorRegion Jämtland Härjedalen

Projektsammanfattning

Vi vill utveckla Norrland som en utvecklingsarena för distansoberoende teknik där eHc är ett utvecklingsnav och en arena som hjälper SMEs att sprida och marknadsföra deras produkter på en internationell marknad. Vi vill göra länet mer känt för dess erkända snabbhet från innovation till implementation och göra att Jämtland blir ”the e-Health county” med påföljande nya företagsetableringar inom IT- och eHälsobranschen. Genom att utveckla verksamheten finns även behov av att etablera nya företag med nya innovativa lösningar till verksamheten.

Samverkan offentlig sektor och näringsliv

Effektiv samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv, som redan är etablerad på eHc, möjliggör utveckling och innovation av resurseffektiva nya IoT lösningar. De adresserar reella utmaningar i offentlig sektor, vilket gör att projektet också kan bidra till en förbättring av Sveriges välfärd. Via projektet kan en etablerad verksamhetsutvecklare på eHc, i samverkan med Regionens projektcentrum, fungera som en lots till nationella och internationella utlysningar. På så sätt kan den innovationsprocessen för nya IoT-lösningar accelereras via extern projektfinansiering.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Övrig information: Detta projekt är avslutat i förtid.

Läs mer
Relaterade projekt
Hälsa vård och omsorg
IoT-plattform
Hemsjukhuset 3.0
e-hälsa
Framtidens välfärdsteknik med IoT