Ett Öppet API för Smarta Byggnader

Beviljat bidrag:361 000 kronor
Löptid:jan 2016 - jun 2016
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Klimat och miljö
Ett Öppet API för Smarta Byggnader
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets syfte har varit att skapa en modell och strategi för att etablera en öppen plattform med ett publikt API för att möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla och leverera digital tjänster till den smarta flerfamiljsfastigheten och dess infrastruktur av smarta sensorer och styrdon på ett standardiserat vis. Projektet har nått sitt mål genom att benchmarking med andra framgångsrika öppna plattformar, genom workshops med experter på teknik, affärsmodeller och juridik relaterade till öppna plattformar och genom modellering och analyser av förutsättningar.
ProjektkoordinatorLunds universitet - MAPCI - Mobile And Pervasive Computing Institute at Lund University

Projektsammanfattning

Projektet har resulterat en strategi och implementeringsplan som projektparten Sensative nu förväntas att använda för att etablera den öppna plattformen. Vidare har det resulterade i en affärsmodell som har förutsättningar att ge incitament för samtliga aktörer i det ekosystem ska skapas runt plattformen SHAPE.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i fyra stycken arbetspaket A) analys av andra öppna IoT platformar B) Modellering av projektets plattform C) Workshops och studier runt affärsmodeller, juridik, organisation, ägandeskap mm för öppna plattformar & API D) Identifiera alla aktiviteter som måste göras för att etablera ett öppet API så att det skapas ett reellt intresse bland utvecklare så att ett ekosystem kan byggas. Arbetspaketen har genomförts och projektet har identifierat att Google/Android är väldigt lik projektets IoT plattform SHAPE och lämpar sig väl för framtida benchmarking.

Läs mer
Relaterade projekt
Testbädd
Umeå
Vatten & avlopp
Smarta fastighetstjänster
Bjuv
Energiförbrukning
IoT i skola
Förbättrad inomhusmiljö i kommunens lokaler
Skola
Smarta byggnader
Smarta kommunala fastigheter i Ale