Ingen kategori
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektets syfte har varit att skapa en modell och strategi för att etablera en öppen plattform med ett publikt API för att möjliggöra för tjänsteleverantörer att utveckla och leverera digital tjänster till den smarta flerfamiljsfastigheten och dess infrastruktur av smarta sensorer och styrdon på ett standardiserat vis. Projektet har nått sitt mål genom att benchmarking med andra framgångsrika öppna plattformar, genom workshops med experter på teknik, affärsmodeller och juridik relaterade till öppna plattformar och genom modellering och analyser av förutsättningar.

Projektpartners

Projektperiod: Januari 2016 – juni 2016

Beviljat stöd: 361 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.