Gå till innehåll

Forum trygghet i offentliga stadsrummet med IoT

Beviljat bidrag:645 000 kronor
Löptid:jun 2023 - dec 2023
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Människor i rörelse foto Adobe Stock
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Det strategiska projektet Forum Trygghet i offentliga stadsrummet med IoT syftar till att öka den nationella förmågan att utveckla klok och innovativ hantering av regulatoriska och etiska frågor kopplat till offentlig trygghet. Målet är att skapa ett nationellt forum där kommuner och aktörer som arbetar med trygghet i offentlig miljö och IoT kan mötas för att samverka kring dessa frågor.
ProjektkoordinatorKista Science City

Projektsammanfattning

Det strategiska projektet Forum Trygghet i offentliga stadsrummet med IoT syftar till att öka den nationella förmågan att utveckla klok och innovativ hantering av regulatoriska och etiska frågor kopplat till offentlig trygghet. Målet är att skapa ett nationellt forum där kommuner och aktörer som arbetar med trygghet i offentlig miljö och IoT kan mötas för att samverka kring dessa frågor. Forumet kommer skapa viktiga förutsättning för att sprida innovationer inom dessa områden samt möjliggöra en nationell uppkoppling.

Kontakt

Lucas Uhlén

Projektledare

lucas.uhlen@kista.com

Vanessa Ware

Projektledare

ksvanessaware@gmail.com

Forum Trygghet i offentliga stadsrummet med IoT tar avstamp det redan existerande IoT Sverige-projekt Aktörsdrivet trygghetslabb som testar och utvecklar innovativa arbetssätt med stöd av ny teknik, inte minst IoT, som kan bidra till ökad trygghet och attraktivitet i offentliga miljöer.

Regulatoriska utmaningar

Dataskyddsfrågor är ett känt hinder i innovationsprocesser där lagar och regler ibland kan vara svårtolkade, både för utförare och granskande myndigheter, och bli en stoppkloss när organisationer tar det säkra före det osäkra. Genom att utveckla hanteringen av regulatoriska och etiska frågor kopplat till offentlig trygghet hoppas projektet kunna skapa större förutsägbarhet i tolkningar av granskande myndigheter och mindre risk för utövarna. Det handlar också om att minimera intrånget i den personliga integriteten för individer som rör sig i stadsrummet. 

Det första halvåret kommer projektet fokusera på regulatoriska utmaningar.

Kommuners ansvar i brottsförebyggande arbete

Att arbeta med trygghet i offentliga miljöer står högt på agendan hos Sveriges kommuner, inte minst på grund av den nya lag som trädde i kraft i juli 2023 och reglerar kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet (information från Regeringskansliet). Mätning av trygghet och attraktivitet i offentliga miljöer är även ett behov som många stadsutvecklare arbetar med.

Planerat upplägg

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket som löper parallellt under projekttiden juni 2023 – december 2023.

Läs mer