Förberedelseprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Lunds kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen

Projektledare

Sandra West (sandra.west@lund.se, 0734485666)

Projektets mål

Handlingsplan för införandet av uppkopplade lösningar för ett självständigt liv.

Projektsammanfattning

Målet är att öka självständighet, trygghet och livskvalitet hos äldre människor eller människor med funktionsnedsättning genom användning av IoT-lösningar som bidrar genom prevention och prediktion till kvarboende/en väl anpassad boendemiljö. Samtidigt kan arbetsmiljön för personalen förbättras och resurser frigöras för ökad kvalitet i omsorgen till brukaren. Utöver detta bidrar förebyggande arbete till ett minskat behov av särskilda insatser i vård och omsorg, samt inom primär- och specialistsjukvården.

Lunds kommun vill testa IoT-lösningar, både uppkopplade personliga hjälpmedel och uppkopplad digital bostadsteknik för att bidra till en tryggare vardag och för att möjliggöra kvarboende i hemmet.

Förberedelseprojektet ska resultera i ett koncept med tillhörande handlingsplan för det ”Framtida IoT-hemmet” inkl. nyttokalkyler. Det ”Framtida IoT-hemmet” definieras som ett digitalt paket med fokus på IoT som möjliggör för brukare att bo kvar längre än vad som är möjligt med dagens analoga förhållande.

Projektperiod

2021-01— 2021-03

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.