Gamification

Beviljat bidrag:249 190 kronor
Löptid:jun 2018 - jun 2019
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Klimat och miljö
Gamification
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Umeå energi vill bidra till minskad energianvändning hos slutanvändare. För att åstadkomma en beteendeförändring hos slutanvändare med avseende på deras nyttjande av energi har projektet byggt en applikation baserat på spelliknande influenser, Gamification. Applikationen har byggts i nära samarbete med slutanvändare och baseras på, att genom information och kontinuerlig återkoppling uppmuntra och vägleda i hur man på enkla sätt kan åstadkomma ett mer hållbart beteende inom en mängd områden, utöver energianvändning.
ProjektkoordinatorUmeå Energi UmeNet AB

Projektsammanfattning

Resultatet visade att projektet lyckades åstadkomma en beteendeförändring hos slutanvändare med hjälp av konceptet Gamification. Med hjälp av tydlig information om hur man kan ändra sitt beteende på enkla sätt samt genom kontinuerlig återkoppling av effekter av agerande upplevde användare att det gjorde det lätt att åstadkomma en förändring och även bygga nya mer hållbara vanor inom en mängd områden utöver energiförbrukning.

Upplägg och genomförande

Kravställning för prototypen sattes genom en ”designsprint”, en veckas fokuserat arbete av en blandad grupp, för att ta fram en första mock-up av en applikation för beteendepåverkan, genomförd och testad på externa användare. Att slutanvändare var med hela vägen var mycket lyckat. Idén att projektet tog ett helhetsgrepp istället för att bara fokusera på energianvändning visade sig vara ett bra beslut baserat på tester och användarintervjuer. Projektet har fått många insikter och uppslag för vidareutveckling gällande hållbart beteende. Delar av dessa kommer att vidareutvecklas.

Läs mer
Relaterade projekt
Barn och teknik
Interaktiv lekplats
De Lekfulla Sakernas Internet
Folkhälsa
Friluftsliv
Gamification
Ökad fysisk aktivitet hos unga