Strategiskt projekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Umeå energi vill bidra till minskad energianvändning hos slutanvändare. Detta kan uppnås genom beteendeförändringar. Användarna behöver stimuleras och ges möjligheter att enkelt kunna påverka och styra sitt energiutnyttjande. Från Umeå energi skulle vi vilja testa spelliknande former med inslag av tävlingsmoment, gamification, som ett nytt sätt att visualisera data och få användarna att agera annorlunda. 

Projektperiod: Juni 2018 – juni 2019

Beviljat stöd: 249 190 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.