Gå till innehåll

Hemmet som vårdarena

Beviljat bidrag:4 000 000 kronor
Löptid:mar 2024 - feb 2026
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
hemsjukvård foto Adobe Stock
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Samhället står inför ett växande behov av vård i hemmet, något som kräver att en mängd digitala verktyg för hemmonitorering fungerar väl utifrån flera olika perspektiv. Projektet Hemmet som vårdarena: IoT-lösningar för jämlik hälsa syftar till att skala upp, utvärdera och skapa underlag för anpassning av IoT-lösningar och vårdmodeller för hemmonitorering, med möjlighet till både öppenvård och slutenvård i hemmet.
ProjektkoordinatorKarolinska Universitetssjukhuset Tema HKN (hjärt, kärl och neuro)

Projektsammanfattning

Samhället står inför ett växande behov av vård i hemmet, något som kräver att en
mängd digitala verktyg för hemmonitorering fungerar väl utifrån flera olika perspektiv – från lagstiftarna, vården, patienten och teknikleverantörerna. Många piloter har redan genomförts i Sverige men många av dessa initiativ utgår från primärvården, där existerande tekniska lösningar för hemmonitorering är mer anpassade för den vårdnivån. Det saknas fortfarande ett övergripande perspektiv som adresserar samarbetsformer över vårdnivåer och -organisationer samt tekniska utmaningar i ett vårdekosystem. Projektet Hemmet som vårdarena: IoT-lösningar för jämlik hälsa syftar till att skala upp, utvärdera och skapa underlag för anpassning av IoT-lösningar och vårdmodeller för hemmonitorering, med möjlighet till både öppenvård och slutenvård i hemmet.

Projektet bygger på resultaten från det tidigare IoT Sverige projektet Hemsjukhuset 3.0 samt på UDI-projektet Hemsjukvård.

Kontakt

Kristina Groth

Projektledare

kristina.groth@regionstockholm.se

Genomförande

Projektet genomförs via fyra arbetspaket som fokuserar på patient-, vård- och teknikperspektivet samt projektledning och resultatspridning/kommunikation.
Målsättningen är att utvärdera om resultat från tidigare projekt kan skalas upp till en högre vårdnivå som utgår från sjukhusvården, till fler patienter och till samarbete över vårdorganisationerna inom regionen.

Projektet ämnar utveckla den juridiska analys som ingick i tidigare projekt där man utvärderade delandet av information mellan kommun och region. I detta projekt kommer den ligga till grund för utvärdering av förutsättningar för att dela information inom regionen. Även tekniska förutsättningar för att underlätta datatillgänglighet och interoperabilitet kommer adresseras.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet av projektet är en validerad modell för nationell samverkan mellan vårdgivare, där teknikleverantörer, patienter och vårdgivare kan dra nytta av ökad användning av IoT med godkända processer och standarder för datainsamling och hantering.

Läs mer

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida