Gå till innehåll

Virtuell vård ska ge barn med Cystisk Fibros ökad livskvalitet

Beviljat bidrag:2 497 500 kronor
Löptid:jan 2021 - dec 2022
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Barn med Cystisk Fibros
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet är att skapa en mer flexibel och tillgänglig vård för barn med den kroniska sjukdomen cystisk fibros (CF). Målet är att kunna erbjuda virtuella vårdmöten för flera olika vårdprofessioner inom CF-sjukvården, som ett komplement till den fysiska vård som idag tillhandahållss. Med mobila hemspirometrar och andra digitala hälsohjälpmedel kan patienten och deras vårdnadshavare själva genomföra objektiva undersökningar i hemmet som annars utförs på sjukhuset. Resultatet delas digitalt med respektive vårdgivare och skapar grunden för det virtuella vårdmötet.
ProjektkoordinatorVästra Götalandsregionen - Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Projektsammanfattning

Cystisk Fibros (CF) är en sällsynt kronisk sjukdom där medellivslängden idag är cirka fyrtio år. För att tidigt upptäcka och bromsa sjukdomens förlopp genomförs täta kontroller med lungfunktionstest (spirometri) på sjukhus cirka åtta gånger per år. Vid Göteborgs CF-center har tester genomförts där barn själva fått genomföra lungfunktionstest i hemmet med hjälp av en mobil hemspirometer (AirNext, NuvoAir AB) trådlöst kopplad till en mobiltelefon.

Kontakt

Marcus Svedberg

Projektledare

marcus.svedberg@vgregion.se

IoT-lösning för hemmonitorering

Via mobilapplikationen NuvoAir Home kan patienten ansluta andra digitala enheter (våg, aktivitetsmätare med mera) och registrera sina symtom. Resultaten kan visualiseras över tid och delas med en eller flera vårdgivare via en molnbaserad IoT-portal och skapa ett högkvalitativt virtuellt vårdmöte. En utvärdering av testerna visade att patienter och vårdnadshavare var mycket positiva till denna nya vårdform. En offentlig upphandling av mobila spirometrar initierades 2019.

Minska antalet sjukhusbesök

Huvudsyftet med detta genomförandeprojekt är att, genom införandet av virtuell vård med hemmonitorering av lungfunktion och andra hälsoparametrar vid alla Sveriges CF-center, öka livskvaliteten hos barn med den kroniska sjukdomen Cystisk Fibros. Genom en IoT-lösning kan cirka femtio procent av besöken på sjukhuset ersättas med virtuella distansbesök. Patienten kan själv genomföra objektiva undersökningar i hemmet som normalt genomförs på sjukhuset.

Det skapar en mer flexibel och tillgänglig vård som utgår från familjens behov och samtidigt stimulerar till samarbete. Barnen slipper tillbringa alltför mycket tid på sjukhus och lösningen bidrar även till ett effektivt användande av vårdgivarens resurser.

Genomförande – storskaligt införande

Målet med detta genomförandeprojekt är att storskaligt införa denna lösning i hela Sverige i syfte att öka livskvalitet och hälsa hos dessa patientgrupper.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida