Förberedelseprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Koordinerande projektpart (Koordinator)

byBrick AB

Projektledare

Lotta Lindberg (lotta.lindberg@bybrick.se, 0706239353)

Projektets mål

Målet är att ge Lindesbergs kommun en första erfarenhet av att använda sensorer och sensordata och genom en praktisk implementation värdera vilken nytta som kan uppnås.

Projektsammanfattning

Projekt Hugin syftar till att ge Lindesbergs kommun en första praktisk erfarenhet av en IoT-tillämpning i skolmiljö, levererad av byBrick och Tritech i samarbete. En omdebatterad fråga hos Lindesbergs kommun är den faktiska miljön som lärare och elever vistas i, hur den är beskaffad och huruvida den är optimerad för ändamålet. En lokal som utsätts för varierad besöksfrekvens, där nyttjandegraden med andra ord varieras från dag till dag, är Lindeskolans aula. Målet med projekt Hugin är att under en termin, från mars till juni 2021, samla in miljödata och samtidigt få en bild av hur många personer som vistas i aulan från tid till annan. Med rätt typ av sensorer kan man ”hålla koll på miljön och hålla koll på människor”, utan att den personliga integriteten åsidosätts – vilket är viktigt att betona.

På ett tekniskt plan kommer en viss mängd sensorer att sättas upp i en aula hos Lindeskolans gymnasieskola och via en s.k. gateway skicka sensordata upp i ett datamoln, förslagsvis Microsoft Azure, för både lagring och vidare förädling. En responsiv webbapp visualiserar och presenterar informationen, vilket gör det möjligt att komma åt informationen från olika enheter, såsom en smartphone, en surfplatta eller stationär dator. Då projekt Hugin ska ses som ett första test av att använda IoT, kommer en viss del att betecknas som ett forskningsprojekt och där slutresultatet helt beror på den slutliga analysen av insamlat data under aktuell tidsperiod.

Det är Lindesbergs kommuns uppfattning att man ska få nyttiga erfarenheter av att använda sensor-teknologi för att bättre se hur miljömål, hållbarhetsmål och inte minst jämställdhetsmål efterlevs i praktiken.

Projektperiod

2021-03— 2021-06

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.