Gå till innehåll

Internationalisering – Smart City Lab

Beviljat bidrag:2 500 000 kronor
Löptid:nov 2021 - nov 2024
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
IoT används i smarta städer.
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektet ska i nära dialog med IoT Sveriges programkontor vara den samordnande aktören som bevakar, påverkar och sänker tröskeln för kommuner (samt även aktörer som samverkar med kommunerna) att delta i och bidra till internationella (främst europeiska) initiativ och organisationer som verkar inom IoT. Projektet är en del av Smart City Lab.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

Kopplat till Smart City Lab drivs detta strategiska projekt med fokus på internationalisering. Projektet kommer att utgöra en samordnande aktör som sänker tröskeln för kommunala aktörer att delta i internationella initiativ inom IoT.

Projektet ska i nära dialog med IoT Sveriges programkontor vara den samordnande aktören som bevakar, påverkar och sänker tröskeln för kommuner (samt även aktörer som samverkar med kommunerna) att delta i och bidra till internationella (främst europeiska) initiativ och organisationer som verkar inom IoT.

Behov av internationell påverkan

Det finns ett behov hos flera kommuner att se vad som händer runt om i europeiska städer. Målet är att fler ska kunna ta del av, lära och inspireras av internationellt arbete inom området. Projektet syftar även till att pusha svenska kommuner att vara med och påverka med sina kunskaper och kompetenser inom IoT-området på internationell nivå.

Kontakt

Therese Balksjö

Projektledare

therese.balksjo@ri.se

Claus Popp Larsen

Projektledare

clauspopp.larsen@ri.se

Anna Bondesson

Projektledare

anna.bondesson@ri.se

Bidra till guidelines

Internationaliseringsprojektet ska även bidra till europeiska guidelines vilket i sin tur kan påverka framtida europeisk policyutveckling och forskningsprogram till att ligga mer i linje med Sveriges utveckling. Det bör gynna såväl svenska städer som svenskt näringsliv.

Upplägg och genomförande

Projektet ska tillsammans med IoT Sverige bygga upp en organisation och en kommunikationskanal för intressenter inom ”smart city”, för att bättre och mera samordnat dela information och senaste nytt. Det kan ske genom rapportering i form av nyhetsbrev, genom specifika seminarier och konferenser utifrån tematiskt innehåll eller genom intervjuer som distribueras som podd. Projektet ska delta i internationella möten och andra events och bevaka trender och kanalisera “State of the art” till svenska kommuner, i första hand från de europeiska organisationerna OASC och Living in EU.

Projektet koordineras initialt av RISE men tanken är att även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ska ingå.