IoT för hållbar vattenhantering

Beviljat bidrag:1 400 000 kronor
Löptid:feb 2022 - sep 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
IoT för hållbar vattenhantering
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet ska utveckla en IoT-plattform för hantering av data från sensorer som kan fungera som stöd för hållbar vattenhantering i städer. IoT-plattformen ska bidra till att behovsägare med ansvar för städers vattenledningsnät kan ta datadrivna beslut för prediktivt underhåll, identifiera och källspåra läckage eller andra avvikelser som behöver snabba åtgärder.
ProjektkoordinatorIVL Svenska Miljöinstitutet AB

Projektsammanfattning

Detta projekt syftar till att utveckla en IoT-plattform för hantering av data från sensorer som kan fungera som stöd för hållbar vattenhantering i städer. IoT-plattformen ska bidra till att behovsägare med ansvar för städers vattenledningsnät kan ta datadrivna beslut, exempelvis för proaktiva åtgärder såsom prediktivt underhåll eller för att snabbt kunna identifiera och källspåra läckage eller andra avvikelser som behöver snabba åtgärder.

Kontakt
Fredrik Hallgren Projektledare
fredrik.hallgren@ivl.se

Målet är att utforma en IoT-plattform som bidrar till att sensordata kan samlas in, aggregeras, analyseras och vid behov delas och/eller integreras med andra relevanta data för digitaliserad och hållbar vattenhantering i städer.

Bakomliggande behovsområde

Projektet relaterar till den ökade problematiken med kraftiga variationer i nederbörd: en effekt som går att koppla till de pågående klimatförändringarna. För städer blir trycket på ledningsnät och dagvattensystem snabbt ansträngda när det faller stora mängder nederbörd på kort tid.

Medför stora kostnader

Under 2021 har vi sett flertalet exempel på detta både i Sverige och andra delar av världen. Kostnaderna kopplat till detta är idag mycket stora (Svensk Försäkring uppskattar kostnaden för Gävleborg och Dalarna till cirka en halv miljard för 2021). Att minska kostnader för skador är viktiga incitament för kommuners utveckling av effektiva sätt att avleda och omhänderta stora nederbördsmängder samt hitta tillförlitliga metoder för att minska eller eliminera risker kopplat till vattenhantering i ett förändrande klimat.

Generella behov av utveckling för att möta behovet av beredskap är:

  • Snabbare reaktionsförmåga hos ansvariga i samband med plötsliga utsläpp och förändringar i dagvattenkvalitén.
  • Att kontinuerligt mäta och följa upp på olika utsläpp i ledningsnätet, exempelvis i relation till utvecklad kravställning från myndigheter.

IVL har tidigare arbetat med att identifiera behovsområdet tillsammans med Göteborg Kretslopp och Vatten (KoV) i projekt LoV-IoT finansierat av IoT-Sverige. Behoven har efter projektet analyserats vidare och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har inkluderats i arbetet.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Luftkvalitet
Miljöövervakning
Vattenkvalitet
Luft och Vatten med IoT i Göteborg
Göteborg
Luftkvalitet
Uppsala
Vattenkvalitet
Luft- och vattenövervakning med IoT
Dricksvatten
Vatten
Vattenkvalitet
iWater – Digital övervakning av vattenkvalitet