Gå till innehåll

IoT-hubb skola

Beviljat bidrag:11 998 000 kronor
Löptid:dec 2019 - sep 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Skola och utbildning
Klassrum med elever
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. Data som tillgängliggörs från IoT, i kombination med andra datakällor och god visualisering, gör det möjligt att se processer och förlopp med helt annan upplösning än som varit möjligt tidigare. Projektet IoT-hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer.
ProjektkoordinatorKungsbacka kommun

Projektsammanfattning

Vi står mitt uppe i en kraftig digitalisering av samhälle och skola. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket.
Skolan är idag i stort utvecklad mot bakgrund av data som samlas in huvudsakligen lokalt, med låg frekvens och där stora delar av beslutsunderlag för verksamheten bygger på enstaka datakällor som inte systematiseras.

Kontakt

Lars Lingman

Projektledare

Förstå lärprocesser med IoT

IoT innebär möjligheter att med hög frekvens förstå allt fler processer i skolan med hjälp av data, samt att aggregera och jämföra resultat på många nivåer med andra verksamheter. Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. Data som tillgängliggörs från IoT, i kombination med andra datakällor och god visualisering, gör det möjligt att se processer och förlopp med helt annan upplösning än som varit möjligt tidigare.

Projektet IoT-hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer.

Övergripande mål

Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT-hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom tre parallella processer; -ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, modeller och juridik -Iterativ testning och analys -utveckling och upprättandet av IoT- hubb för skolan.

Läs mer

IoT-hubb skola (webbplats)

Mer om projektet på Vinnovas hemsida