Hubb
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Vi har nått första stegen på vårt långsiktiga mål med att använda IoT för att ha en inkluderande, interaktiv och kartbaserad informationsplattform för miljöövervakning av luft och vatten. Genom samarbete mellan projektpartners och IoT-hubbarna har vi skapat ett större intresse för IoT och miljöföroreningar. Under projektet gång har vi identifierat utmaningar för att skala och replikera lösningen vilket vi har adresserat inför nästa steg. Vi har knutit Uppsala Stad och Santiago till projektet samt fler partners med expertkunskap kring öppna data, sensorer och dagvattenlösningar.

Se även projektet LoV-IoT.

Projektperiod: November 2016 – juni 2017

Beviljat stöd: 2 177 818 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.