Hubb
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektet avslutades under 2021. Här kan du läsa slutrapporten. Mer material finns på projektets webbplats.

I Lund och Malmö ligger fokus på Smarta offentliga miljöer. Båda städerna arbetar för att öka medborgarnas delaktighet och insyn och på så sätt skapa bättre offentliga miljöer. Projektet har som mål att hitta nyttor inom kommunala verksamheter och offentliga miljöer samt implementera innovativa lösningar på de utmaningar som finns. Genom en öppen IoT-testbädd främjar projektet att många olika företag och entreprenörer ska kunna experimentera och testa olika IoT-lösningar.  Ambitionen är att implementera en effektiv plattform för IoT-lösningar i kommunerna genom att man i projektet försöker hitta olika sätt som gör att aktörer kan återanvända och dela information med varandra. 

Under den första delen av projektet kommer det att finnas fyra fokusområden: 

Övervakning av kritiska samhällsstrukturer: Elskåp innehåller utrustning förstadens kommunikations- och elnät. För att staden ska fungera är det viktigt att den här utrustningen är driftsäker och man använder sensorer för att övervaka elskåpen. 

Cykeldata: Cyklisters trafikbeteende studeras i projektet genom att man samlar in data både i en app och dessutom genom flödesmätningar av cyklar genom kameror. 

Stadsodling: Odlingar av växter i gröna miljöer har många positiva effekter och är i ökande grad viktigt för städer. En mätning av regn, solinstrålning, vind och jordtemperatur kan optimera odlingen.

Avfallshantering: Mängden avfall i soptunnan eller containern mäts med sensorer och gör att tömningen kan styras till när den behövs, istället för att göras efter ett schema.

Länk till projektet på Vinnovas webbplats.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.