Smarta offentliga miljöer

Beviljat bidrag:1 953 890 kronor
Löptid:okt 2016 - jul 2017
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Smarta offentliga miljöer
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet hade som mål att stärka Lund och Malmö kommuners förmåga att använda innovatiova IoT lösningar för att utveckla och effektivisera offentliga miljöer och vara testarena åt svensk IoT industry. Syftet var ta de första stegen i en förstudie.
ProjektkoordinatorLunds kommun - Kommunkontoret

Projektet har byggt upp en organisation för att kunna driva en genomförande del som är tänkt att vara nästa steg. Projektet har även byggt upp ett starkt nätverk av industriella aktörer inom IoT som vill vara med och driva på och utnyttja fördelarna med en delad testinfrastruktur.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat ett antal leverabler som ligger till grund för nästa steg av projektet. Dessa inbegriper rapporter kring hantering av införande av IoT i offentlig verksamhet, State of Art kring smarta städer i världen samt behov och kravanalys för en öppen IoT dataplattform I Lund och Malmö. Vidare har projektet genomfört tester med flödesmätning av gångtrafikanter kring Lund C samt implemnterat en testayta kring personligt styrd belysning i en skarp boendemiljö på ett vårdboende. Slututvärdering av effekter från de praktiska implentationerna genomförs i nästa steg.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i ett antal olika delprojekt där medverkande partners valdes ut för att bäst matcha delprojektens utmaningar. Alla aktiviteter hade dock medverkan från Lund, respektive Malmö stad. Alla aktiviteter har drivits utifrån behov och utmaningar som indentifierats av de offentliga aktörerna.

Läs mer

Lunds kommuns hemsida finns mer information om projektet.

Läs mer
Relaterade projekt
Lund
Malmö
Offentliga miljöer
Smart stad
Smarta offentliga miljöer (SOM) II
Samverkan
Smarta städer
Smart City Lab – satsning på mjuk infrastruktur