Strategiskt projekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektets mål var att etablera ett öppet sensor nätverk i Lund baserat på LoRa standarden som ökar den lokala innovationsgraden av IoT lösningarkopplat mot samhällsnytta och den smarta staden. I nätet tillåts endast trafik som är av icke kommersiell eller pre-kommersiell natur för att inte konkurrera med kommersiellt drivna IoT-nät. Projektet har fått mycket uppmärksamhet, både i press och på nätet och genererat ett stort intresse från aktörer som vill prova. Ett antal aktörer är igång och utvecklar sina tjänster och produkter med hjälp av LoRa-nätet och ett flertal är på väg in.

Projektet har etablerat ett öppet sensornätverk i staden. Basstationer har knutits samman genom att implementera ett LORAWan baserat på öppen källkod. Vidare har ett utbildningskitt tagits fram för att man på ett enkelt sätt ska kunna ansluta sensor till nätet. Nätet skiljer sig från andra LoRa stadsnät genom att det inte drivs av privata intressen utan tillsammans av Lunds kommun och universitet vilket skapar en öppen plattform för studenter, privatpersoner och företag att testa och utveckla nya innovativa IoT tjänster utan investeringsbarriärer.

Projektpartners

Projektperiod: December 2016 – augusti 2017

Beviljat stöd: 600 000 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.