Gå till innehåll

Open city sensor network

Beviljat bidrag:600 000 kronor
Löptid:dec 2016 - aug 2017
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:Klimat och miljö
Ettor och nollor
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets mål var att etablera ett öppet sensornätverk i Lund baserat på LoRa standarden som ökar den lokala innovationsgraden av IoT lösningar kopplat mot samhällsnytta och den smarta staden.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

I nätet tillåts endast trafik som är av icke kommersiell eller pre-kommersiell natur för att inte konkurrera med kommersiellt drivna IoT-nät. Projektet har fått mycket uppmärksamhet, både i press och på nätet och genererat ett stort intresse från aktörer som vill prova. Ett antal aktörer är igång och utvecklar sina tjänster och produkter med hjälp av LoRa-nätet och ett flertal är på väg in.

LORAWan baserat på öppen källkod

Projektet har etablerat ett öppet sensornätverk i staden. Basstationer har knutits samman genom att implementera ett LORAWan baserat på öppen källkod. Vidare har ett utbildningskitt tagits fram för att man på ett enkelt sätt ska kunna ansluta sensor till nätet. Nätet skiljer sig från andra LoRa stadsnät genom att det inte drivs av privata intressen utan tillsammans av Lunds kommun och universitet vilket skapar en öppen plattform för studenter, privatpersoner och företag att testa och utveckla nya innovativa IoT tjänster utan investeringsbarriärer.