Gå till innehåll

Pressure IoT

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:mar 2023 - okt 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Pressure logotyp
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Pressure IoT tittar på hur man kan minska skador från trycksår genom en IoT-uppkopplad madrass med integrerad trycksensor kompletterad med en AI-modell. Målet med projektet är att minska både det mänskliga lidandet och samhällets vårdkostnader.
ProjektkoordinatorBron Innovation AB

Projektsammanfattning

Enligt Socialstyrelsens beräkningar ger trycksår upphov till en förlängd vårdtid på cirka 50 000 dagar per år i Sverige. Detta medför både stort lidande för patienter och extra kostnader för den regionala och kommunala vårdsektorn. Pressure IoT kommer, utifrån kommunernas behov inom vården, titta på hur man kan minska skador från trycksår genom en IoT-uppkopplad madrass med integrerad trycksensor kompletterad med en AI-modell. Målet med projektet är att minska både det mänskliga lidandet och samhällets vårdkostnader.

Kontakt

Jennie Roos

Projektledare

jennie.roos@broninnovation.se

Planerat upplägg och resultat

Pressure IoT kommer utveckla en lösning med en trycksensor som tagits fram under ett tidigare projekt. Denna lösning har visat sig vara mycket robust och möjliggör helt nya möjligheter att förebygga trycksår.

Projektet kommer att resultera i en utvecklad prototyp för att förebygga trycksår implementerat i en madrass. Även ett underlag för uppskalning av den framtagna IoT -lösningen ska tillgängliggöras för de kommunala verksamheterna. Resultatet av projektet hoppas kunna bidra till standardiseringen enligt SIS.

Läs mer