Gå till innehåll

Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende

Beviljat bidrag:3 812 724 kronor
Löptid:sep 2018 - jun 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Äldre personer sitter tillsammans
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Inom SecureCare har parterna utvecklat standardbaserade lösningar som gör det möjligt att hantera säkra uppdatering av inbyggda system och certifikat för sakernas internet, samt att förenkla hanteringen av digitala åtkomsträttigheter och tillstånd för de som arbetar inom vård och omsorg. Solna stad har varit kravställaren, och har utifrån konkreta önskemål från anställda inom ett äldreboende utformat ett huvudsakligt testscenario som övriga projektpartners bidragit med lösningar till utifrån sina respektive specialområden.
ProjektkoordinatorSolna kommun, Stadsledningsförvaltning

Projektsammanfattning

Projektet har visat hur säkerheten kan förbättras för sakernas Internet inom vården och hur personalen kan förses med personliga eID:n för användning på delade enheter för säkra inloggningar mot vårdapplikationer. Funktionaliteten som demonstrerats kan användas generellt inom vården men även för andra säkerhetskritiska tillämpningar. Genom att bygga på standarder undviks inlåsningar till enskilda tjänste- och produktleverantörer. I stället ges beställare möjlighet att kombinera lösningar och produkter från olika leverantörer som följer standarderna.

Upplägg och genomförande

Solna stad har stått för insamling av krav och önskemål från verksamheten, ett äldreboende. De tekniskt orienterade projektdeltagare har ansvarat för att omsätta målsättningar och krav från både ursprunglig projektplan och tillkommande från verksamheten i lösningar som projektet samordnat till ett sammanhängande system. Utvecklingsdelarna inom projektet har bedrivits utifrån projekplanen, men tyvärr gjorde pandemin att den planerade installationen på äldreboendet i Solna inte kunde genomföras, utan ersatts av en testinstallation.