Genomförandeprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Region Uppsala, Akademiska sjukhuset

Projektledare

Torbjörn Gärdenfors (torbjorn.gardenfors@pjama.se, 0737764440)

Projektets mål

Målsättningen är att få en digital tjänst, som ökar antal lyckade behandlingar av enures i det egna hemmet, verifierad i större skala tillsammans med regioner nationellt.

Projektsammanfattning

Sängvätning, enures, är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland barn världen över, i Sverige är det den näst vanligaste sjukdomen efter astma. Ca 10% av alla 7-åringar är sängvätare där pojkar utgör 2/3.

Att, som barn, lida av enures medför oftast att man undviker aktiviteter i skola, privat, och fritidsaktiviteter som innebär övernattning. Dessa individer utvecklar en dålig självkänsla, oro och stress. Detta påverkar främst barnets sociala utveckling.

Behandling av enures sker vanligast med ett enureslarm, en beteendebehandling som väcker barnet när det kissar på sig. Behandlingen fortgår i minst 6 veckor men vanligtvis löpande under 3 månader. Idag utförs denna behandling nästan uteslutande på egen hand, hemma med viss guidning av sjukvården. Det uppskattas att ca 50% av barnen som behandlas på detta sätt når en framgångsrik behandling, resterande återkommer till sjukvården. Vi uppskattar att med en IoT lösning ska denna siffra öka till 8090%.

Ett problem med enureslarm är att vi har bristande kunskap om prediktiva faktorer, alltså indikatorer som tidigt kan tala om vilka barn som kommer att bli hjälpta av behandlingen.

Genom projektet ska Region Uppsala tillsammans med ledande forskare inom området och bolaget Pjama AB, identifiera faktorer, få en fungerande tjänst i stor skala, anpassa motivation/ guidning för det enskilda barnet med förälder för att fler ska nå en lyckad behandling. Projektet kommer bidra till ökad förståelse för sjukdomen och möjliggör att tidigt anpassa behandlingen för individen och minska trycket på barnmottagningar inom sjukvården.

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.