Prototyputvecklingsprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Målet var att skapa ett system som sammankopplar smarta hem med funktioner för systemoptimering i energisystemet, samt att identifiera marknadskanaler för systemet. För att uppnå detta har såväl teoretisk som praktiskt arbete genomförts, som har lett fram till såväl referatgranskad vetenskapliga publikationer samt ett prototypsystem för praktiska experiment. Dessa experiment har verifierat förmågan att skapa jämnare inomhusklimat samtidigt som fastighetens förmåga till laststyrning ökar. Kommersiella fastigheter och energibolag antas vara primära användare.

Projektperiod: September 2017-juni 2017

Beviljad budget: 2 169 000

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webbb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.