Förberedelseprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Koordinerande projektpart (Koordinator)

VA SYD, Huvudkontoret

Projektledare

Josefin Barup (josefin.barup@vasyd.se, 0738530420)

Projektets mål

Detta projekt ska ta fram idé, prototyp och pilotprojekt för en smart brandpostplugg. Arbetet ska utföras i dialog med minst tre andra aktörer från VA-branschen.

Projektsammanfattning

Dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering har goda förutsättningar för implementering av IoT i stor skala, anläggningarna är spridda över stora ytor och har mängder av accesspunkter. Det är samhällsviktiga verksamheter som alltid måste upprätthållas och med IoT skapas helt nya möjligheter till effektiv övervakning av samhällskritisk infrastruktur.

Ändå har IoT inte nått VA-branschen! Förståelsen för den nya tekniken är låg och det saknas i princip helt applicerbara sensorer och andra produkter på marknaden. I detta pilotprojekt ämnar vi ta IoT till VA-världen genom att börja med att koppla upp våra brandposter. Vi börjar med ett konkret problem som vi kan lösa med hjälp av IoT: en smart brandpostplugg till våra brandposter på dricksvattennätet. Pluggen ska skicka en signal om brandposten blir manövrerad (sabotageförsök/stöld av vatten) samt om brandposten är defekt (snabb åtgärd/minskad risk för vattenavbrott/minskade kostnader för åtgärd).

Vi vill lösa det tekniska problemet men också få ”bollen i rullning” och fortsätta med ytterligare applikationsområden. För att lyckas kommer samverkan med driftorganisationen och med branschkollegor runt om i Sverige att löpa som en röd tråd genom projektet.

I förarbetet till projektet har en marknadsundersökning genomförts, för att säkerställa om den önskade produkten redan finns på marknaden (det gör den inte) samt undersöka intresset för att utveckla och leverera en smart brandpostplugg. VA SYD kommer som första VA-verk i Sverige genomföra en innovationsupphandling och därigenom knyta till sig en extern aktör som kan utveckla produkten. Under 2021 kommer vi tillsammans med vald privat aktör att arbeta fram en idé och sedan tillverka en prototyp och genomföra pilotförsök.

Projektperiod

2021-01-14 — 2021-05-31

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.