Gå till innehåll

Smarta offentliga miljöer (SOM) II

Beviljat bidrag:13 261 160 kronor
Löptid:aug 2017 - dec 2020
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Klimat och miljö
Sensor mäter luft
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
I Lund och Malmö ligger fokus på Smarta offentliga miljöer. Båda städerna arbetar för att öka medborgarnas delaktighet och insyn och på så sätt skapa bättre offentliga miljöer. Projektet har som mål att hitta nyttor inom kommunala verksamheter och offentliga miljöer samt implementera innovativa lösningar på de utmaningar som finns.
ProjektkoordinatorLunds kommun - kommunkontoret Lunds kommun

Projektsammanfattning

Genom en öppen IoT-testbädd främjar projektet att många olika företag och entreprenörer ska kunna experimentera och testa olika IoT-lösningar. Ambitionen är att implementera en effektiv plattform för IoT-lösningar i kommunerna genom att man i projektet försöker hitta olika sätt som gör att aktörer kan återanvända och dela information med varandra.

Kontakt

Anders Trana

Projektledare

anders.trana@lund.se

Fyra fokusområden

Under den första delen av projektet kommer det att finnas fyra fokusområden:

Övervakning av kritiska samhällsstrukturer: Elskåp innehåller utrustning förstadens kommunikations- och elnät. För att staden ska fungera är det viktigt att den här utrustningen är driftsäker och man använder sensorer för att övervaka elskåpen.

Cykeldata: Cyklisters trafikbeteende studeras i projektet genom att man samlar in data både i en app och dessutom genom flödesmätningar av cyklar genom kameror.

Stadsodling: Odlingar av växter i gröna miljöer har många positiva effekter och är i ökande grad viktigt för städer. En mätning av regn, solinstrålning, vind och jordtemperatur kan optimera odlingen.

Avfallshantering: Mängden avfall i soptunnan eller containern mäts med sensorer och gör att tömningen kan styras till när den behövs, istället för att göras efter ett schema.

Läs mer

Mer om projektet SOM på Future by Lund.

Projektdokumentation